Dr inż. Jan Różewicz - strona 2

Energia cieplna w procesach zgrzewania oporowego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2583

Energia cieplna w procesach zgrzewania oporowego Zgrzewanie oporowe, nazywane również rezystancyjnym, jest procesem, w którym trwałe połączenie uzyskuje się w wyniku nagrzania obszaru styku łączonych przedmiotów przepływającym przez nie prądem elektrycznym i

Istota i zastosowanie formowania skorupowego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1120

Istota i zastosowanie formowania skorupowego. Dokładność wymarowo-kształtowa odlewów w zasadniczej mierze jest uzależniona od dokładności i technologii wykonania formy. Dużą dokładność zapewniają formy skorupowe. Masę sporządza się z płukanego piasku kwarcowego (89-92%), żywicy spełniającej rolę sp...

Istota procesów pirometalurgicznych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1582

Istota procesów pirometalurgicznych, hydrometalurgicznych i metalurgii chemicznej. Proces pirometalurgiczny - polega na redukcji związków metali zawartych w rudach w wysokich temperaturach. Metale otrzymuje się najczęściej w stanie ciekłym. Stopiony metal oddziela się od żużlu i otrzymuje się surów...

Istota procesu wyciskania - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

Istota procesu wyciskania Wyciskanie - proces obróbki plastycznej polegający na wywieraniu nacisku na materiał umieszczony w pojemniku, dzięki czemu wypływa on przez otwór matrycy. Proces ten stosuje się w celu zmiany kształtu materiału...

Istota zróżnicowania metod kształtowania plastycznego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 0
Wyświetleń: 287

Istota zróżnicowania metod kształtowania plastycznego na zimno i na gorąco. Podczas odkształcania materiału w wyższych temperaturach zachodzą zjawiska, które usuwają skutki umocnienia (zdrowienie i rekrystalizacja). Czynnikiem decydującym o sto...

Jednostki tłumienia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 7
Wyświetleń: 938

Jednostki tłumienia Za miarę tłumienia przyjmuje się kilka różnych współczynników tłumienia, określanych na różnej zasadzie i stosowanych zależnie od okoliczności i lepszej przydatności, ale najczęściej stosowaną miarą tłumienia jest logarytmiczny stosunek ciśnień fal mierzonych w określonej odległ...

Metoda formowania z użyciem wytapianych modeli - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 14
Wyświetleń: 854

Metoda formowania z użyciem wytapianych modeli. Najbardziej rozpowszechnioną metodą odlewania precyzyjnego jest metoda wytapianych modeli, którą stosuje się najczęściej do dolewania małych przedmiotów. Polega ona na wykonaniu z niskotopliwego tworzywa (np. wosku) modelu składającego się zwykle z wi...

Metody łączenia tworzyw sztucznych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1778

Metody łączenia tworzyw sztucznych. Klejenie: duroplasty - na odtłuszczone i chropowate powierzchnie nanosi się ciekły lub plastyczny klej, który łączy elementy z sobą w wyniku reakcji chemicznej lub fizycznego procesu zestalania. Termoplasty mogą być łączone poprzez lokalne rozpuszczenie warstwy ł...

Metody kontroli jakości zgrzein punktowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jan Różewicz
 • Podstawy Budowy Maszyn
Pobrań: 70
Wyświetleń: 882

Metody kontroli jakości zgrzein punktowych prowadzone w czasie rzeczywistym Istnieje bardzo szeroka gama metod, pozwalających wnioskować o jakości powstających połączeń. Zgrzewanie oporowe metali jest procesem technologicznym charakteryzującym ...