Dr inż. Jakub Mazurek

note /search

Oznaczanie konsystencji gruntów spoistych

 • Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 532
Wyświetleń: 3752

2. Wstęp teoretyczny Własności hydrogazodynamiczne charakteryzują zdolność skał do przepuszczania, pochłaniania i zatrzymywania różnych cieczy i gazów oraz skłonności skał do zmiany swego stanu mechanicznego podczas odziaływania cieczami względnie gazami. wilgotność skały (W) – procentowy stos...

Oznaczenie kąta tarcia wewnętrznego i spójności

 • Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 1561
Wyświetleń: 6335

Parametry wytrzymałościowe gruntuCelem ćwiczenia było oznaczenia kąta tarcia wewnętrznego (granicznego kąta przejścia ze stanu spoczynku w stan ruchu; parametr charakteryzujący wytrzymałość gruntu na ścinanie) i spójności skał (inaczej kohezja skały - jednostkowy opór ścinania skały zwię...

Wyznaczanie podstawowych parametrów skał

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 644
Wyświetleń: 6538

CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia było zbadanie podstawowych parametrów skał sypkich: wilgotności naturalnej, gęstości objętościowej, ciężaru objętościowego, gęstości objętościowej szkieletu gruntowego, ciężaru objętościowego szkieletu gruntowego w stanie naturalnym, wskaźnika porowatości maksymaln...

Opracowane zaagadnienia na egzamin, WYKŁAD

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 616
Wyświetleń: 4179

W treści notatki znajdują się takie zagadnienia jak: geoinżynieria, grunt budowlany, gęstość (właściwa), ciężar objętościowy, gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, porowatość, wskaźnik porowatości, wilgotność, granica plastyczności, granica płynności, stopień zagęszczenia, stopień plastycznośc...

Wzory na egzamin, WYKŁAD

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2772

Zdjęcia notatek z wzorami, wyprowadzeniami i objaśnieniami + wykresy (przejrzyście i czytelnie) - 6 stron A4 w formacie jpg. Podstawowe zagadnienia jakich wymaga dr inż. Jakub Mazurek. W treści notatki między innymi: oznaczenia masy, gęstości, ci...

Wzory na egzamin 3, wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3297

wzory obowiązujące na egzaminie z przedmiotu mechanika gruntów na Akademii Górniczo-Hutniczej (prowadzący: dr inż. Jakub Mazurek). Do ściągnięcia zdjęcie - format jpg. W treści not...

Wzory na egzamin 4, wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2352

Wzory obowiązujące na egzaminie z mechaniki gruntów u dra inż. Jakuba Mazurka na Akademii Górniczej w Krakowie. Notatka ma postać zdjęcia kartki ze wzorami - plik w formacie jpg. W notatce znajdują się wzory powiązane tematycznie z takimi...

Wzory na egzamin 2, wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3332

Opracowanie wzorów na podstawie wykładu z przedmiotu mechanika gruntów, który prowadzi dr inż. Jakub Mazurek na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Plik w formacie jpg - zdjęc...

Wzory na egzamin 1, wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 245
Wyświetleń: 4053

Zestaw przydatnych wzorów na egzamin z mechaniki gruntów u dra inż. Mazurka. Notatka w formacie jpg - zdjęcie notatek z wzorami. ...

Wzory na egzamin 5, wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 280
Wyświetleń: 3010

Wzory związane z takimi zagadnieniami jak: ciśnienie spływowe, współczynnik filtracji, wydatek przepływu, naprężenie efektywne,