Dr inż. Jacek Maria Skarżewski

note /search

Chema organiczna - egzamin

  • Politechnika Wrocławska
  • Chemia organiczna
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 3430

1.Podaj wzór przestrzenny i Fischera aldehydu D-glicerynowego.Określ jego konfigurację absolutną (R.S). Podaj liczbę multipletowości w widmie 1H NMR. 2.Napisz r-cje a)addycji elektrofilowej do alkenu b) kondensacji estrowej Claisena c)cykloaddycji D...

Egzamin - chemia organiczna

  • Politechnika Wrocławska
  • Chemia organiczna
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 2870

1.Podaj wzór przestrzenny i Fischera aldehydu D-glicerynowego.Określ jego konfigurację absolutną (R.S). Podaj liczbę multipletowości w widmie 1H NMR. 2.Napisz r-cje a)addycji elektrofilowej do alkenu b) kondensacji estrowej Claisena c)cykloaddycji D...