Dr inż. Iwona Paprocka

Wykład - Wszystko o podatkach

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Iwona Paprocka
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 189
Wyświetleń: 686

Finanse i rachunkowość Dr inż. Iwona Paprocka Wykład 3 15. Wszystko o podatkach Podatek - obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywan...

Wykład - Wynagrodzenie

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Iwona Paprocka
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 917

Finanse i rachunkowość Dr inż. Iwona Paprocka Wykład 4 21. Wynagrodzenie Wynagrodzenie za pracę to obligatoryjne, wypłacane co najmniej raz w miesiącu świadczenie o charakterze przysparzająco-majątkowym, należne pracownikowi od pracodawcy, zasadniczo za czas pracy w umówionym rozmiarze, ustalone o...

Wykład - Definicja kosztów

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Iwona Paprocka
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 546

Finanse i rachunkowość Dr inż. Iwona Paprocka Wykład 5 32. Definicja kosztów Koszty - Koszt całkowity produkcji jest to suma kosztów stałych całkowitych i kosztów zmiennych całkowitych. 33. Podział kosztów Koszty krańcowe określone są przyrostem kosztów całkowitych w stosunku do przyrostu produkc...

Wykład - Kalkulacja kosztów produkcji

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Iwona Paprocka
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1148

Finanse i rachunkowość Dr inż. Iwona Paprocka Wykład 6 38. Kalkulacja kosztów produkcji - rodzaje i metody Obliczanie kosztu wytworzenia poszczególnych produktów może być dokonywane za pomocą różnych metod. Wybór metody zależy od rodzaju prowadzonej produkcji. Klasyfikacja produkcji: Ze względu n...

Pytania z egzaminu

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Iwona Paprocka
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 679

1Rodzaje operacji gospodarczych? Wywołujące zmiany po stronie aktywów (suma bilansowa bez zmian) Wywołujące zmiany tylko po stronie pasywów (suma bilansowa bez zmian) Wywołujące zmiany po stronie aktywów i pasywów (zwiększenie sumy bilansowe) Wywołujące zmiany po stronie aktywów i pasywów (zmnie...

Wykład - Finanse i rachunkowość

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Iwona Paprocka
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 238
Wyświetleń: 840

Finanse i rachunkowość Dr inż. Iwona Paprocka Wykład 1 1. Omówić pojęcia: finanse, rachunkowość Finanse (S. Balland) są to procesy i zjawiska pieniężne (im wieksze mają znaczenie w gospodarce zjawiska pieniężne mają odzwierciedlać w procesie pieniężnym) Finanse ( Z. Federowicz) jest to ogół zjawi...

Wykład - Papiery wartościowe

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Iwona Paprocka
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 518

Finanse i rachunkowość Dr inż. Iwona Paprocka Wykład 2 6. Papiery wartościowe: akcje, czeki, obligacje, weksle Akcje- należą do podstawowych papierów wartościowych potwierdzających udział danego podmiotu w majątku spółki akcyjnej. Daje prawo do dywidendy oraz prawo do głosowania na walnym zgromadz...