Dr inż. Iwona Głuch

note /search

Kompleksometria-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2583

Kompleksometria Napisz wszystkie reakcje przebiegające podczas rozdzielania cynku i niklu na anionie i kompleksometrycznego oznaczania cynku. Uwzględnij wskaźnik. Dlaczego podczas kompleksometrycznego oznaczania jonów metali za pomocą EDTA konieczna jest obecność w roztworze buforu? Od czego zale...

Alkacymetria-pytania

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1813

ALKACYMETRIA 1. Jak się ustala miano kwasu solnego. 2. Czym miareczkować amoniak i wobec jakiego wskaźnika. 3. Czym miareczkować mleko. Napisać jakich odczynników użyć i wszystkie równania reakcji. 4. Jakieś zadanie: Mamy próbkę 1g w które...

Potencjometria-pytania

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2044

POTENCJOMETRIA: Z potencjometrii było 5 pytań: 1. Co to jest czułość i selektywność elektrody jonoselektywnej? 2. Dlaczego i w jaki sposób utrzymujemy siłę jonową roztworu na wysokim poziomie? 3. Narysować krzywą kalibracji dla anionu Cl-. Jak się ją wyznacza? Jak wyznacza się stężenie jonów Cl-? J...

Analiza strąceniowa-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2639

ANALIZA STRĄCENIOWA -narysować wybrany wykres krzywej miareczkowania i od czego zależy wielkośc spadku Ag+ -porównac obie metody mohra i volharda w tabelce (środowisko reakcji, reakcja z tritranem, reakcja ze wskażnikiem, rodzaj miareczkowania), -miano co to jest i na co się go nastawia -substancja...

Analiza wagowa-pytania

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1694

ANALIZA WAGOWA 1. Wyjaśnij na czym polega proces starzenia osadu. Czy jest to proces korzystny dla analizy wagowej? Dlaczego? 2. Jakie warunki powinien spełniać osad w analizie wagowej? 3. Czemu w wagowym oznaczaniu fosforanów istotną rolę spełnia ph roztworu? Podać wzór strącanego osadu. 4. Wyjaśn...

Kompleksometria-zagadnienia

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1001

Jonity Charakterystyka jonitów: wielocząsteczkowe polimery organiczne, zawierające czynne chemicznie ugrupowanie jonowe. Wymieniacze kationowe (kationity: -SO3H, -COOH, -OH, wymieniają jony wodorowe na inne kationy w procesie wymiany jonowej, anionity: -N+R3, -NR2, -NHR, -NH2, można stosować w ...

Kompleksometria-zadanai

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1442

Zad 3 Wymieniacz jonowy kationów nosi nazwę kationitu, musi zawierać grupy aktywne kwasowe (sulfonowe, karboksylowe, fenolowe)zdolne do zatrzymywania jonów przeciwnego znaku . Zatrzymywane jony nazywane są przeciwjonami Oznaczanie soli np. K2SO4 (mechanizm) Podczas przepuszczania obojętnego roztwo...

Redoksometria-pytania

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1729

REDOKSOMETRIA 1.(1.5pkt) Jak wpływa na potencjał Cu2+/ Cu dodanie: ( napisać równania reakcji i wzór Nernsta i uzasadnić) a) KI powodującego powstanie CuI b)cytrynianu c)H+ 2. (1pkt) Uzupełnić zdania dotyczące metody oznaczania cukrów prostych: *czym jest tu

Spektrofotometria UV-VIS-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1204

Spektrofotometria UV-VIS jest instrumentalną techniką analityczną polegającą na ilościowym pomiarze absorpcji promieniowania elektromagnetycznego z zakresu widzialnego przez cząsteczki analitu. Ilość zaabsorbowanego promieniowania opisuj...