Dr inż. Ireneusz Sitek - strona 3

Relacja między SKR i SKP

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Relacja między SKR i SKP System kierowania ruchem (SKR) jest systemem czasu rzeczywistego opisującym przemieszczanie się pociągu, natomiast aplikacje systemu kierowania przewozami (SKP) umożliwiają prace różnych użytkowników w trybie off line i obejmują dane handlowe opisujące przesyłkę, dane przew...

Bezpieczeństwo systemu - zasady

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

Bezpieczeństwo systemu jest zapewnione głównie przez: uzgodniony i zaakceptowany przez specjalistów zapis algorytmu przetwa­rzania realizujący logikę sterowania, dwukanałowość przetwarzania danych w programach ułożonych zgodnie z przyjętymi zasadami przez dwa zespoły programistów i zapisanych w ró...

Elektroniczne urządzenia nastawcze - rodzaje

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420

Elektroniczne urządzenia nastawcze: elektroniczny pulpit nastawczy, komputerowe urządzenia zależnościowe, urządzenia diagnostyki i rejestracji Komputer zależnościowy kontrola zależności, czytanie meldunków krytycznych o stanie urządzeń, generowanie krytycznych sygnałów poleceniowych, przekaz...

Driver Machine Interface - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 14
Wyświetleń: 406

Driver Machine Interface (DMI) Interfejs DMI jest miejscem komunikacji człowieka z systemem. Stosowane są ekrany dotykowe o znormalizowanym rozmieszczeniu funkcji. Normalizacji podlegają używane w zobrazowaniu barwy: Kolor biały - wskazuje...

Liniowy punkt sterowania - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

Liniowy punkt sterowania jest odpowiedzialny za: odczyt stanu dwóch układów do kontroli niezajętości odcinków torowych, sterowanie i analizę stanu dwóch semaforów odstępowych sbl, wymianę informacji z sąsiednimi punktami sterowania (odstępami), współpracę z układem diagnostycznym. ...

Światłowód - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Systemy teletransmisyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1155

Światłowód składa się z cienkiego włókna szklanego, które przenosi informację w postaci światła w zakresie widma światła widzial...

Wykład - definicje w systemach

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Systemy teletransmisyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 945

definicja: specjalna grupa kodów liniowych umożliwiająca konwersję sygnałów cyfrowych do innej postaci, bardziej przystosowanej do ich przesyłania przez szeregowe łącza cyfrowe, uwzględniającej fizyczne aspekty transmisji. Istnieje wiele lin...

Kabel koncentryczny - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Systemy teletransmisyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1778

Kabel koncentryczny składa się z dwóch przewodników - zewnętrznego i wewnętrznego, które są oddzielone ochronną warstwą izolacyjną. Zewnętrzny przewodnik pełni rolę ekranu chroniąc wewnętrzny przed zakłóceniami i zapewniając jego dobre ...

Wykład - przetwarzanie analogowo-cyfrowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Systemy teletransmisyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 896

przetwarzanie analogowo-cyfrowe przetwarzanie analogowo-cyfrowe, przetwarzanie A/C, przetwarzanie sygnału analogowego w sygnał cyfrowy (sygnał); składa się z 3 podstawowych operacji: próbkowania, kwantowania i kodowania.

Skrętka - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Systemy teletransmisyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1302

Skrętka składa się z ośmiu żył (czterech par żył). Żyły w skrętkach są ze sobą splecione parami. Każda para skrętki posiada jedną żyłę do przenoszenia napięcia, a drugą uziemioną. Jakikolwiek szum pojawiający się w jednej żyle, występuje także w drugiej. Ponieważ żyły w parze są spolaryzowane przeci...