Dr inż. Ireneusz Sitek - strona 2

Obiekty sterowane - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Na poziomie obiektów sterowanych (OS) i obiektów zdalnie sterowa­nych (OZS) realizowane są zadania: odbioru poleceń z NZS, automatycznej realizacji poleceń indywidualnych i grupowych, dotyczących np. przebiegowego nastawiania, oraz poleceń samoczynnie powtarzanych, np. samoczynnego powtarzania nas...

Sposoby rozmieszczania sygnalizatorów

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

Sposoby rozmieszczania sygnalizatorów Istnieją rozmaite sposoby rozmieszczania semaforów blokady samoczynnej. Krokiem wyjściowym jest określenie pożądanego czasu następstwa tn i drogi następstwa ln. Semafory można rozmieszczać korzystając z wykres...

Stacyjny punkt sterowania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Stacyjny punkt sterowania odpowiada za: • odczyt stanu jednego układu do kontroli niczajętosci odcinków torowych, • wymianę informacji z interfejsem do urządzeń stacyjnych srk, • wymianę informacji z najbliższym punktem sterowania, • zapis informacji w urządzeniu rejestrującym (

Wyposażenie lokomotywy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 14
Wyświetleń: 861

Wyposażenie lokomotywy obejmuje w ETCS: komputer fail-safe przetwarzania informacji EVC (European Vital Com­puter), komputer obsługujący transmisję MC — (Maintenance Computer), komputer współpracy z maszynistą MMI — (Man Machine Interface), re...

Założenia techniczno ruchowe urządzeń blokady samoczynnej

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 91
Wyświetleń: 679

Założenia techniczno ruchowe urządzeń blokady samoczynnej Podstawową funkcją każdej blokady jest wyświetlanie na semaforach od-stępowych świateł odpowiednio do stanu zajętości odstępu; ponadto stawia się zereg wymagań dodatkowych. Wymagania w ogólnym zarysie są następujące: 1. Wyświetlenie sygnał...

Zasady i wymagania dla ZS

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

Zasady i wymagania dla ZS Urządzenia zdalnego sterowania ruchem budowane są z uwzględnieniem stępujących zasad: okręg zdalnego sterowania ruchem pociągów obejmuje obszar zawierający małe i średnie stacje, grupy torów dużych stacji, pos...

Automatyzacja rozrządu - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1316

Automatyzacja rozrządu Na stacjach rozrządowych w obszarze górki rozrządowej i torów kierunko­wych, na których rozrządza się wagony, stosowane są specjalne urządzenia srk. Na nowocześnie wyposażonych stacjach wagony są rozrządzane całkowi­cie automatycznie, co oznacza potrzebę instalacji:

Blokada komputerowa typu SHL - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1022

Blokada komputerowa typu SHL-1 Zgodnie z logiką blokady Eac firma ADtranz ZWUS Sp. z o.o. opracowała samoczynną blokadę komputerową typu SHL-1. Podstawowe cechy systemu: prosta konstrukcja dzięki czemu instalacja jest nieskomplikowana a utrzy­manie systemu łatwe, modułowa konstrukcja oprogramowan...

EBILOCK - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 56
Wyświetleń: 3633

EBILOCK Poziom obsługi jest wyposażony w komputer, który przyjmuje polecenia nastawcze od operatora wprowadzane za pomocą klawiatury lub myszy i prze­twarza je na polecenie transmitowane do poziomu zależnościowego. Drugą rolą poziomu operatorskiego jest pobieranie informacji o sytuacji ruchowej i s...

GSM-R - założenia podsystemu

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 21
Wyświetleń: 448

GSM-R założenia podsystemu GSM-R jest jednym z podsystemów wprowadzanych przez ERTMS. Głównym zadaniem warstwy jest przesył danych i głosu pomiędzy eksploatującymi system. Zasadniczo podsystem oparty jest na standardzie GSM, istnieją w nim jednak pewne obostrzenia i dodatkowe funkcje związane z j...