Dr inż. Ireneusz Sitek - strona 6

Łącze transmisyjne - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Łącze transmisyjne między sąsiednimi punktami sterowania zgodne jest ze standardem RS-485. Standardowe funkcje sterowników PLC zapewniają realizację i obsługę protokołu transmisji. Wymiana informacji między sąsied­nimi sterownikami realizowan...

Blokada dwustawna - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 35
Wyświetleń: 350

Blokada dwustawna Za pomocą semafora odstępowego mogą być przekazywane maszyniście dwie informacje dotyczące stanu jednego odstępu za semaforem: światłem czerwonym sygnał „stój", odstęp zajęty; światłem zielonym — sygnał zezwalający na jazd...

Blokada półsamoczynna typu Eap - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1869

Blokada półsamoczynna typu Eap Na liniach, na których natężenie ruchu nie wymaga budowy blokady samo­czynnej, wystarczające zabezpieczenie ruchu stanowi tańsza w budowie i eks­ploatacji blokada półsamoczynna, ale nowocześniejsza niż blokada elektromechaniczna. Popularna jest blokada półsamoczynna ...

Blokada z czujnikami i licznikami osi - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1603

Blokada z czujnikami i licznikami osi Podstawowym warunkiem prawidłowej pracy blokady jest odpowiednia konstrukcja czujnika. Czujnik powinien gwarantować prawidłowe rejestrowa­nie przejazdu każdej osi pociągu, dostatecznie zabezpieczać układ rejestrujący od wpływu zakłóceń powodowanych zwisającymi ...

Czynniki determinujące krzywe hamowania - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

czynniki determinujące krzywe hamowania W fazie projektowania systemu ECTS czynniki determinujące przebieg krzywych hamowania podzielono na trzy grupy: 1. czynniki zależne od infrastruktury - odbierane są przez pojazd w chwili znalezienia się w konkretnym miejscu trasy, lub przez cały czas jazdy. ...

Kable energetyczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Systemy teletransmisyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 896

Kable energetyczne oferują najsłabszej jakości transmisję danych. Jest to spowodowane brakiem ochrony przed szumami zakłócającymi, które pochodzą z innych źródeł niż nadajnik. Z tego względu te media nie nadają się do transmisji danych na większe odległości. Teoretyczna maksymalna

Zalety i wady medium bezprzewodowego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Systemy teletransmisyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1582

Zalety medium bezprzewodowego: mogą przenieść duże ilości danych przy odpowiednio wysokich częstotliwościach pracy niski koszt instalacji anten nadawczych (nie zajmują dużych powierzchni) dla dużych częstotliwości (krótkich fal) wystarczają małe ...

Komputer dialogowy - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Komputer dialogowy generowanie obrazu stanu urządzeń i sytuacji ruchowej na podstawie uzyskanych informacji z komputera sterowania miejscowego, przyjmowanie poleceń z digitajzera, przetwarzanie poleceń z digitajzera na polecenia proste przekazywane do komputera sterowania miejscowego, sprawdzanie...

Konfiguracja sprzętowa system u SOP - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

Konfiguracja sprzętowa system u SOP-2. System SOP-2 składa się z trzech podstawowych grup urządzeń funkcjonalnych: urządzeń stacyjnych (nadawczych), zlokalizowanych w przekaźnikowni, w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń srp (przekaźniki torowe). urządzeń transmisyjnych, które stanowią pętle transm...

Przyczyny wprowadzenia nowego standard

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

przyczyny wprowadzenia nowego standardu łączności na kolei potrzeba globalnej interoperacyjności zbyt mała liczba kanałów w wykorzystywanym paśmie 450 MHz brak możliwości realizacji transmisji tor - pojazd Standard GSM-R przewiduje trzy oddzielne sposoby przesyłu danych: technikę przesyłania kr...