Dr inż. Ireneusz Sitek - strona 5

Sterowanie ruchem kolejowym - pytania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

1) Sposób zapewniania bezpiecznej (fail-safe) pracy nastawnic komputerowych. 2) Obieg informacji i czynności dyżurnego ruchu przy włączaniu kierunku samoczynnej blokady liniowej typu Eac. 3) Zasady tworzenia i funkcje realizowane w Centrum ...

Rejestracja zdarzeń - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Rejestracja zdarzeń jest prowadzona przez stacyjne punkty sterowania. Informacje o zdarzeniach przechowywane są w pamięci urządzenia rejestrują­cego UR. Dostęp do informacji urządzenia rejestrującego (czarnej skrzynki) poprzez UP ma uprawni...

Samoczynna blokada liniowa

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 42
Wyświetleń: 749

Samoczynna blokada liniowa System blokady samoczynnej stanowi zespół urządzeń służących do auto­matycznej regulacji następstwa pociągów, tzn. umożliwiających prowadzenie ruchu pociągów z zachowaniem między nimi bezpiecznej odległości. Szlak wyposażony w blokadę samoczynną jest na ogół dzielony na ...

Samoczynna sygnalizacja przejazdowa SSP

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 770

Samoczynna sygnalizacja przejazdowa SSP z odcinkami izolowanymi W przypadku przewidywania jazd pociągów wyłącznie w jednym kierunku układy mogą być uproszczone. W każdym torze może być zainstalowany jeden odcinek izolowany. Włączenie świateł ostrzegających będzie realizowa­ne za pomocą zestyku prze...

Sposoby prowadzenia ruchu

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

sposoby prowadzenia ruchu Tryb pełnego nadzoru - system działa w oparciu o kompletne dane pochodzące z infrastruktury. Istnieje możliwość usunięcia sygnalizatorów, informacje o dozwolonej prędkości wyświetlane są na DMI. System dokonuje automatycznej korekty prędkości w przypadku jazdy nie zgodnej z...

Sygnalizacja przejazdowa

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

Sygnalizacja przejazdowa Urządzenia zabezpieczające ruch na jednopoziomowych skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami kołowymi, nazywane krótko urządzeniami syg­nalizacji przejazdowej, służą do ostrzegania użytkowników dróg o niebezpie­czeństwie wywołanym przez przejeżdżający pociąg. Ostrzeganie m...

Urządzenia nastawni zdalnego sterowania NZS

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Urządzenia nastawni zdalnego sterowania NZS umożliwiają: wprowadzanie poleceń dyżurnego ruchu NZS dotyczących; nastawiania przebiegów pociągowych i manewrowych w okręgu zs objęty...

Urządzenia przekazywania informacji o pociągu PIP

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1176

Urządzenia przekazywania informacji o pociągu PIP Informacje o ruchu pociągów są przekazywane do centrum dyspozytorskie­go z każdego posterunku objętego obszarem kontroli np. za pomocą urządzeń PIP lokalizowanych na każdym posterunku obsługiwanym miejscowo (ms) lub na posterunku, na którym zlokaliz...

Uwagi o rozwiązywaniu konfliktów

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Uwagi o rozwiązywaniu konfliktów Funkcje systemu kierowania ruchem wspomagają działanie dyspozytora głównie w zakresie śledzenia ruchu pociągów, oceny i analiz ruchowych oraz archiwizacji. Ponadto podawane są odchylenia od rozkładu jazdy. Uł...

Założenia techniczno ruchowe sygnalizacji przejazdowej

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 308

Założenia techniczno ruchowe sygnalizacji przejazdowej Założenia techniczno-ruchowe urządzę sygnalizacji przejazdowej są bar­dzo zróżnicowane, w zależności od systemu i wymagań użytkownika. Do najważniejszych wymagań można zaliczyć: 1) niezawodne włączenie ostrzegania przy zbliżaniu się pociągu do...