Dr inż. Ireneusz Sitek - strona 4

Systemy analogowe i cyfrowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Systemy teletransmisyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1134

Systemy analogowe dla zwielokrotnienia większej ilości kanałów telefonicznych wykorzystują zwielokrotnienie częstotliwościowe, które to wymaga rozszerzenia pasma kanału transmisyjnego, ponieważ polega ono na układaniu kolejnych kanałów telefonicznych kolejno na wyższej częstotliwości w odstępie szer...

Wykład - systemy teletransmisyjne

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Systemy teletransmisyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1001

W systemach teletransmisyjnych rozróżnia się dwa rodzaje zwielokrotnienia z podziałem czasu: Zwielokrotnienie z przeplataniem bitów (bit po bicie) - np. systemy PDH Zwielokrotnienie z przeplataniem bajtów (bajt po bajcie) - np. ramka sygnału 2Mbitps, systemy SDH. Podstawowym problemem telekomunik...

Ogólne zasady prowadzenia pociągu

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

Ogólne zasady prowadzenia pociągu w ruchomym odstępie drogi za pomocą sygnałów nadawanych z Centrum Sterowania Radiowego (CSR) są następujące: Linia kolejowa nie jest wyposażona w klasyczne urządzenia przytorowe zapewniające bezpieczne odstępy między pociągami, w szczególności nie istnieją odcinki ...

Podstawowe funkcje realizowane przez system

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

podstawowe funkcje realizowane przez system System ETCS jest systemem klasy ATC, jego ideą jest wybór najbardziej restrykcyjnego statycznego profilu prędkości, obliczenie profilu dynamicznego i kontrola przestrzegania ograniczeń z niego wynikających. Statyczny profil prędkości - jest wykresem prędk...

Polecenia dyspozytora i obieg informacji w systemie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Polecenia dyspozytora i obieg informacji w systemie Dyspozytor CD za pomocą komputerowych urządzeń kierowania ruchem może wydawać dyżurnym ruchu standardowe polecenia dotyczące: czasowego zatrzymania ruchu, zmiany kolejności pociągów, zam...

Powiązanie urządzeń SBL z urządzeniami stacyjnymi

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 35
Wyświetleń: 518

Powiązanie urządzeń SBL z urządzeniami stacyjnymi Powiązanie urządzeń blokady z urządzeniami sterowania ruchem na sta­cjach obejmuje: uzależnienie wskazań semaforów stacyjnych i liniowych, sygnalizację zbliżania się pociągu do stacji i oddalania się od niej, samoczynność przejazdu przez stację, ...

Poziom 1 ERTMS

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 14
Wyświetleń: 847

Poziom 1 ERTMS/ETCS przewiduje trzy warianty wyposażenia. Poziom 1 bez uaktualnienia opiera się na transmisji do pojaz­du zezwoleń na jazdę wydawanych przez sygnalizatory świetlne. Do sygnali­zatora za pośrednictwem interfejsu dołączana jest przełączalna balisa znajdują­ca się w torze, która przeka...

Projektowanie nastawnicy komputerowej dla danej stacji

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

Projektowanie nastawnicy komputerowej dla danej stacji Producent systemu oferuje inwestorowi zamawiającemu i użytkownikowi nastawnicę komputerową jako system uniwersalny i dostosowany do potrzeb danej stacji. Wymaga to przygotowania danych o układzie torowym, dobrania właściwej konfiguracji urządze...

Przekaźnikowa blokada typu Eac

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1729

Przekaźnikowa blokada typu Eac Blokada Eac jest obecnie szeroko stosowana w kolejnictwie polskim. Ze względu na dwużyłowe połączenie kablem zależnościowym posterunków odstępowych między sobą i między stacjami a najbliższymi posterunkami nazywana blokadą dwuprzewodową. Przekaźniki włączone do układu...

Przeznaczenie systemu - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

PRZEZNACZENIE SYSTEMU System SOP-2 przeznaczony jest do stosowania na liniach metra jako system pomocniczy w prowadzeniu pociągu przez maszynistę. Zasadniczym zadaniem systemu jest techniczne wspomaganie maszynisty przy ograniczaniu prędkości pociągu do wartości dopuszczalnej w danej sytuacji rucho...