Dr. inż Ireneusz Dyka

note /search

Odwodnienie wykopów budowlanych

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Fundamentowanie
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3864

MECHANIKA GRUNTÓW I FUNDAMENTOWANIE –  ć wiczenia, dr in . Ireneusz Dyka   Kierunek studiów: Budownictwo  Rok III, sem. VI  1     Ć WICZENIE NR 1  ID – p.6.  Semestr VI  W  semestrze  VI  w  ramach  przedmiotu  przedstawione  są  ogólne  zasady  projektowania  i  wykonawstwa fundamentów, podział ...