Dr inż. Irena Ickiewicz

note /search

PINOP 1 - zagadnienia

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1680

1.Neutralny a stymulacyjny system podatkowy 2.Przesłanki ucieczki od podatków 3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy w podatku dochodowym od osób fizycznych 4. Ulgi pośrednie i bezpośrednie w podatku dochodowym od osób fizycznych. 5. Opodatkowanie pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej pr...

PINOP 4 - zagadnienia

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1561

1 1. Strategie dochodowe w podatkach dochodowych STRATEGIA DOCHODOWA - polega na dążeniu podatnika do minimalizacji podstawy opodatkowania. Dochód do opodatkowania zależy przede wszystkim od: wysokości przychodów i KUP, ulg pośrednich, innych preferencji podatkowych. Strategia ta może polegać na : ...

PINOP 5 - zagadnienia

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 980

Maksymalny okres rozliczenia straty wynosi 5 lat. W PGK transakcje między spółkami nie podlegają regulacją dotyczącym cen transferowych, zwolniona jest z podatku dywidenda wypłacana spółkom tworzącym PGK. Darowizny np. w postaci środków trwałych, mogą być odliczone od dochodu lub zaliczone do koszt...

PINOP 6 - zagadnienia

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 840

Obchodzenie podatków różni się od  uchylania się od podatków  tym, że nie narusza istniejących przepisów podatkowych. O ile uchylanie się od opodatkowania, jako działanie sprzeczne z prawem, niewątpliwie zasługuje na dezaprobatę, o tyle unikanie opodatkowania poprzez wykorzystywanie przyznanych pr...

PINOP 7 - zagadnienia

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 686

18. Opodatkowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne na zasadach ogólnych czy ryczałtowymi formami opodatkowania. Podatek od przychodów jest prostszy w konstrukcji i łatwiejszy do stosowania. Do jego ustalenia konieczna jest tylko ewidencja przychodów. I to wszystkie zalety....

PINOP 8 - zagadnienia

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805

20. Zastosowanie i konstrukcja podatku tonażowego 21. Podatek od nieruchomości w Polsce a opodatkowanie nieruchomości wg wartości rynkowej nieruchomości (katastralny). 22.Podatek od środków transportowych 23. VAT W ROLNICTWIE ...

PINOP 9 - zagadnienia

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 749

Obowiązująca w 2009 r. formuła podatku od nieruchomości miała obowiązywać bardzo krótko, bowiem już pod koniec lat 90 ubiegłego wieku miał być wprowadzony podatek od wartości rynkowej nieruchomości. Podawano kilka terminów wpr...

PINOP 10 - zagadnienia

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 847

Rada gminy może różnicować stawki dla poszczególnych środków transportu (np. z powodu różnego wpływu na środowisko, rok produkcji, itp). Jeśli maksymalna stawka podatku od samochodu ciężarowego, ciągnika siodłowego i balastowego oraz przy...

PINOP 11 - zagadnienia

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 896

W gospodarce rynkowej dochodzi do podziału ciężaru opodatkowania podatkami pośrednimi między sprzedawców i nabywców. Podział ten jest uzależniony od elastyczności cenowej podaży i popytu. Gdy popyt jest sztywny a podaż doskonale elastyczna (np. chleb), wówczas cały ciężar podatków pośrednich ponosz...

PINOP 12 - zagadnienia

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 791

27. Procedura zawieszenia poboru akcyzy Szczególnym elementem w konstrukcji podatku akcyzowego jest procedura zawieszenia poboru akcyzy. W procedurze tej zawsze biorą udział dwa podmioty. Jednym z nich jest podmiot prowadzący skład podatkowy