Dr inż. Hanna Bauman-Kaszubska

note /search

Ochrona powietrza - notatki z wykładów

  • Politechnika Warszawska
  • Ochrona powietrza
Pobrań: 546
Wyświetleń: 5782

skład czystego powietrza, emisja, imisja, wyrzut, naturalne źródła zanieczyszczeń, ich rodzaje, podział ze względu na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, cechy zanieczyszczeń antropogenicznych itd. Opisuje atmosferę i wszystkie jej warstwy, zanieczyszczenia mechaniczne, fizyczne, chemiczne, biol...

Urządzenia do oczyszczania przemysłowych gazów odlotowych - wykłady...

  • Politechnika Warszawska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 3325

Ponadto są tu opisy gazów powstających podczas spalania i ich dopuszczalne stężenia, charakterystyki metali ciężkich, wpływ procesów zachodzących w atmosferze, kryteria stosowane do określania zagrożeń wynikających z emisji zanieczyszczeń do atm. w tym dyrektywa europejska. Metody oczyszczania g...