Dr inż. Grzegorz Pęczkowski

Maksymalne dopuszczalne stany uwilgotnienia gleb oraz zalewy powierzch...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Grzegorz Pęczkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

Maksymalne dopuszczalne stany uwilgotnienia gleb • Dopuszczalne maksimum uwilgotnienia jest zależne: • rodzaju rośliny • fazy wegetacji roślin • rodzaju gleby • właściwości wody i jej ruchliwości • O dopuszczalnym maksymalnym uwilgotnieniu ...

Retencja - formy retencji w zlewni - retencja użyteczna-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Grzegorz Pęczkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 91
Wyświetleń: 903

Retencja, mała retencja, pojęcie szeroki zakres działań technicznych i nietechnicznych powodujących poprawę jakościową i ilościową zasobów wodnych na skutek spowolnienia obiegu wody i związków chemicznych w małych zlewniach rzecznych Sposoby...

Stosunki termiczne w glebie, właściwości cieplne-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Grzegorz Pęczkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1680

Stosunki termiczne w glebie, właściwości cieplne Zagadnienia: - pojemność cieplna, - przewodność cieplna, współczynnik przewodnictwa cieplnego, - równanie przewodnictwa cieplnego, - związek pojemności i przewodności cieplnej z wilg...

Wykład - zamulanie drenów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Grzegorz Pęczkowski
 • Odwodnienia Budowlane
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2191

Sposoby zapobiegania zamulania się drenów -wapnowanie pól przepłukiwanie zbieraczy poprzez spiętrzanie wody w studzienkach Zamulaniu drenów zapobiega się przez układanie rurek ceramicznych tak aby szerokość szczelin wlotowych była w granicach 0,5-1,00 mm a najwyżej 1,5-2,00mm. W glebach skłonnych ...