Dr inż. Grzegorz Pęczkowski

note /search

Retencja - formy retencji w zlewni - retencja użyteczna-opracowanie

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1043

Retencja, mała retencja, pojęcie szeroki zakres działań technicznych i nietechnicznych powodujących poprawę jakościową i ilościową zasobów wodnych na skutek spowolnienia obiegu wody i związków chemicznych w małych zlewniach rzecznych Sposoby...

Stosunki termiczne w glebie, właściwości cieplne-opracowanie

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1799

Stosunki termiczne w glebie, właściwości cieplne Zagadnienia: - pojemność cieplna, - przewodność cieplna, współczynnik przewodnictwa cieplnego, - równanie przewodnictwa cieplnego, - związek pojemności i przewodności cieplnej z wilg...

Wykład - zamulanie drenów

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Odwodnienia Budowlane
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2261

Sposoby zapobiegania zamulania się drenów -wapnowanie pól przepłukiwanie zbieraczy poprzez spiętrzanie wody w studzienkach Zamulaniu drenów zapobiega się przez układanie rurek ceramicznych tak aby szerokość szczelin wlotowych była w granicach 0,5-1,00 mm a najwyżej 1,5-2,00mm. W glebach skłonnych ...