Dr inż Grzegorz Pączkowski - strona 5

Odpływ podziemny i powierzchniowy - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Odwodnienia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1267

ODPŁYW PODZIEMNY I POWIERZCHNIOWY Spływ powierzchniowy : Wielkość spływu kształtuje wysokość i intensywność opadów, wodoprzepuszczalność i początkowa wilgotność gruntu, spadki i

Odwodnienia - pytania

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Odwodnienia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1197

OMÓWIĆ KRĄŻENIE WODY W PRZYRODZIE Woda znajduje się w ciągłym ruchu wywołanym : energią cieplną promieniującą ze słońca; siłą ciężkości; przyciąganiem słońca i księżyca; siłami międzycząsteczkowymi; działalnością człowieka. Energia cieplna powoduje parowanie, a następnie unoszenie cząstek wod...

Bilans wodny - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Odwodnienia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1232

SKLADNIKI BILANSU WODNEGO WG KAMIENSKIEGO Metoda Kamieńskiego praktyczna jest w rozwiązywaniu zadań z zakresu odwadniania. Równanie bilansu odniesione jest do jednostkowej powierzchni terenu [m2] gdzie: - współczynnik odsączalności objętościowej gruntu w strefie nasycenia(saturacji)(przy obniżani...

Wody wolne - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Odwodnienia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1267

WODY WOLNE Woda wolna wypełnia w gruncie większe pory lub szczeliny, w których w skutek nadmiaru wody zostaje przekroczona siła przylegania (adhezji) i cząstki mogą się przemieszczając pod wpływem siły ciężkości. Woda pochodząca z opadów atmosf...