Dr inż Grzegorz Pączkowski - strona 4

Ustawy i rozporządzenia-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 21
Wyświetleń: 490

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu srodowiska Dział II. PODSTAWOWE KIERUNKI OCHRONY SRODOWISKA Rozdział 1. Ochrona powierzchni ziemi oraz kopalin Art. 13. 1. Powierzchnia ziemi łacznie z gleba i rzezba terenu podlega ochronie, polegajacej w szczególnosci na zapobiegan...

Właściwości fizyczne wody-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 70
Wyświetleń: 441

Właściwości fizyczne wody: W warunkach naturalnych gleba może być wypełniona woda w różnym stopniu. - gdy: q = eo stan pełnego nasycenia (saturacji) - gdy: q 8,5 Mm (Richards 1956) obecnie uważa się pory o średnicy 30 mm (Turski 1984). Przemieszcza się pod wpływem sił cienkości w głąb

Ważniejsze procesy-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

Ważniejsze procesy: Proces brunatnienia. Polega na koagulacji koloidów żelaza i glinu i tworzeniu wokół ziaren glebowych otoczek żelaza i glinu. Tworz się brunatnej barwy poziom zwany poziomem brunatnienia Proces przemywania (lessives) Polega ...

Woda kapilarna-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1134

Woda kapilarna, siły odpowiedzialne za jej występowanie, zjawisko wzniosu kapilarnego Ruch wody w glebie w strefie aeracji skierowany ku górze nazywany bywa podsiakiem kapilarnym Na granicy fazy stałej i ciekłej oraz ciekłej i gazowej w ka...

Porowatość i znaczenie gleby w życiu człowieka-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1015

POROWATOŚCIĄ nazywamy objętość przestworów między cząsteczkami materiału glebowego. Wyrażamy ją w procentach objętości całej próbki glebowej w nienaruszonym stanie. Porowatość absolutna - gdy w glebie nie ma żadnej wody (oprócz chemii związanej)...

Zanieczyszczenia gleby-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1036

Zanieczyszczenia w glebach moga wystepowac w różnej postaci: • czastek stałych, wymieszanych z gleba, przy czym mogą one być zrónicowane pod względem srednicy i kształtu oraz innych cech fizycznych, • błony otaczajacej ziarna glebowe (częste w przypadku pochodnych ropy naftowej), • zaadsorbowane...

Zasoby wody i sposoby pomiaru potencjału wodnego-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1456

Sposoby pomiaru potencjału wody glebowej Potencjał wody glebowej całkowity potencjał wody glebowej: jt = jg+ jo+ jm+ jp [J kg-1] [J m-3 = N m-2] [J mol-1] jt - potencjał ogólny wody w glebie jg - potencjał grawitacyjny wody w glebie jo - potencjał osmotyczny, składowa zwiazana z koncentracja sol...

Znaczenie i właściwości wody molekularnej - higroskopijnej i blonkowat...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1414

Znaczenie i właściwości wody molekularnej - higroskopowej i błonkowatej Ilość wody molekularnej zależy od składu granulometrycznego mineralnego i chemicznego oraz od zawartości substancji organicznej. Od Ilosci i rodzaju koloidów glebowych, składu jonowego i

Metody empiryczne - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Odwodnienia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 728

METODY EMPIRYCZNE OZNACZANIA kf Najtańszą i najszybszą metodą, ale dającą najmniej dokładne wyniki, jest metoda obliczania współczynnika filtracji na podstawie formuł empirycznych. Do najbardziej rozpowszechnionych formuł należą form...

Naturalne przyczyny podmakania gruntów - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Odwodnienia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1260

NATURALNE PRZYCZYNY PODMAKANIA I ZABAGNIANIA GRUNTÓW czynniki klimatyczne - najbardziej opady atmosferyczne, temperatura i wilgotność. Długotrwałe i intensywne opady deszczowe w okresach niskich temperatur powietrza i dużej wilgotności w znacznej mierze wsiąkają w grunt, powodując wzrost zasobów wo...