Dr inż Grzegorz Pączkowski - strona 3

Rekultywacja gruntów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 70
Wyświetleń: 595

Rekultywacja gruntów - nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości ubytkowych lub przyrodniczych przez właściwe Ukształtowanie Rzeźby terenu, poprawienie...

Retencja-opracowanie - magazynowanie wody

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1127

Definicja małej retencji, podstawowe sposoby magazynowania wody. Retencja, mała retencja, pojecie szeroki zakres działan technicznych i nietechnicznych powodujacych poprawe jakosciowa i ilosciowa zasobów wodnych na skutek spowolnienia obiegu ...

Rozwój techniki i rewolucja przemysłowa-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

Odpady z produkcji rolniczej - możemy podzielić na naturalne i sztuczne Największy problem to ich zagospodarowanie w taki sposób aby nie szkodzić środowisku Rozwój techniki i rewolucja przemysłowa - Rozwój wynalazków - Tworzenie nowych maszyn rolniczych Zielona rewolucja Wprowadzenie nowych gat...

Różne metody pomiaru wilgotności gleby-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1456

Metoda TDR, reflektometri domenowo-czasowej dla pomiaru wilgotności gleb, charakterystyka metody Najczęściej wykorzystywana jest metoda TDR ( Time Doman Reflektometry) - oparta na dielektrycznym pomiarze wilgotności z zastosowaniem reflektometrii domenowo- czasowej Metoda ta polega na pomiarze prę...

Siły wiązania wody w roztworze glebowym oraz bilans wody-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1029

O dostepnosci wody do systemu korzeniowego roslin decyduja siły wiazania wody w roztworze glebowym, czyli stan energetyczny wody wyrażony przez potencjał termodynamiczny 1)jw = jo+ jm+ jp potencjał wodny: macierzysty ciśnieniowy osmotyczny 2) jh = jg+ jm potencjał hydrauliczny:grawitacyjny, ma...

Skaly zbudowane z minerałów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1043

Skaly zbudowane z mineralow. Podzial: a)magmowe-powstaja z magmy, mogą z niej krystalizowac rone mineraly, w zależności od składu, podzial: -glebinowe, powstaja na dużych głębokościach, -wylewne-magma idzie na powierzchnie. Stopien krystalizacji: -krystaliczne-z magmy krystalizuja mineraly, -polkrys...

Sorpcje - podział

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1519

Sorpcja chemiczna - polega na unieruchamianiu związków rozpuszczalnych i przez to do zabezpieczania ich przed wymywaniwem z gleby. Podlegają jej głównie rozpuszczalne formy węglanów, siarczanów, fosforanów: Ca(HCO3)2 + CaH4(PO4)2 = Ca2H2(PO4) + 2H...

Stosunki cieplne w glebie i deficyt powietrza w glebie-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1302

Metody kształtowania stosunków cieplnych w glebie: 1. Nadmiar wody w glebie - stosujemy odwodnienie, czyli zwiększając odpływ H tym samym zwiększamy współczynnik odpływu a = H/P. Zmniejsza sie parowanie i większa ilość energii cieplnej idzie na ogrzanie gleby. 2. Brak wody w glebie lub niedobór (cz...

Systematyka gleb Polski 1989, jednostki podziałowe-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1127

1.Systematyka gleb Polski 1989, jednostki podziałowe: DZIAŁ-stanowi nadrzędną jednostkę systematyki gleb Polski. Obejmuje gleby wytworzone pod przemożnym wpływem jednego z czynników glebotwórczych( gleby litogeniczne, hydrogeniczne, ...

Układy depresyjne gleb-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

UKŁADY DYSPERSYJNE GLEB KOLOIDY GLEBOWE Faza stała - związki mineralne, minerały pierwotne - minerały wtórne Faza płynna - wodne roztwory rzeczywiste i koloidalne o zmiennym składzie jakościowym i ilościowym Faza gazowa - składająca się z powietrza atmosferycznego, CO2 i pary wodnej Układ dysp...