Dr inż Grzegorz Pączkowski - strona 2

Oczyszczalnie trzcinowe-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

Oczyszczalnie hydrofitowe (złoża gruntowe z roślinnością) można podzielić - Systemy z powierzchniowym przepływem wody - poziom wody utrzymywany jest ponad powierzchnią gruntu, a rośliny zakorzenione w dnie lub na brzegach - Systemy z podpowierzchniowym przepływem wody - poziom wody utrzymuje się p...

Oczyszczanie gleb różnymi metodami-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1218

Oczyszczanie (dekontaminacja) gleb i gruntów jest procesem, którego efektywnosć zależy od wielu czynników, w tym głównie od: • rodzaju zanieczyszczenia i jego koncentracji, • fizycznego stanu zanieczyszczenia w glebie, • własciwosci chemicznych, fizycznych i biologicznych substancji skażającyc...

Fizyka i chemia gleb - definicje

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1435

Celem gleboznawstwa jest: - nauczanie rozpoznawania pokrywy glebowej, - określenie fizycznych i chemicznych właściwości gleb, - zapoznawanie się z prawami przyrody, które pozwolą zaplanować optymalną produkcję roślinną, - opracowanie metod podniesienia urodzajności gleb lekkich, których w Polsc...

Podział gleb-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1239

Podział gleb. CZARNOZIEMY- barwa czarna lub szara, duża głębokość poziomu próchnicznego (40-100cm), poziom przejściowy i skała macierzysta. Powstają z pyłów, sprzyja klimat kon...

Podział skał osadowych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

SKAŁY OSADOWE LUŹNE Zajmują ponad 90% obszaru Polski Utwory te dzielimy na: - żwiry a. pochodzenia wodnego b. zwałowe c. wietrzeniowe - piaski a. zwałowe b. wodnolodowcowe c. starych tarasów akumulacyjnych d. aluwialne holoceńskie e. wydmowe f. morskie g. deluwialne - gliny a. zwałowe ...

Naprawa właściwości gleb-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

Naprawa właściwości gleb Zanim zostanie podjęta decyzja o kierunku i sposobie rekultywacji pokrywy glebowej na danym terenie trzeba ustalić: • przyczynę degradacji gleby, • rodzaj czynnika degradującego (środek chemiczny, zmiany fizyczne, ...

Programy rolno-środowiskowe-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

Unijne rozporządzenia w sprawie programów ochrony środowiska rolniczego Programy rolno-środowiskowe Rolnicy zobowiązują się przynajmniej przez pięć lat, stosować praktyki przyjazne dla środowiska, które zstąpią tradycyjne praktyki rolnicze, biorąc pod uwagę dodatkowo utratę dochodów, która wynika ...

Próchnica gleby-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

Formy próchnicy glebowej Mor jest formą próchnicy występującą przeważnie w glebach lasów iglastych i na wrzosowiskach. Powstaje ona w warunkach niskiej aktywności biologicznej środowiska, w których humifikacja i mineralizacja substancji organ...

Fizyka i chemia gleb-przykładowe zadania z ćwiczeń

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 1631
Wyświetleń: 2821

1. Obliczyć, o ile wzbogacone zostały zasoby wody w mm i m3ha-1 w 1-metrowym profilu glebowym na powierzchni 1,0 hektara, jeśli początkowa wilgotność objętościowa wynosiła W1 = 13 %, a na końcu okresu bilansowania odpowiednio W2 = 38 %. A=...