Dr inż Grzegorz Pączkowski

Fizyka i chemia gleb-projekt

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1274

FIZYKA I CHEMIA GLEB Andrzej Kuryło Grupa 4 Inżynieria Środowiska Rok akademicki 2011/2012 Rok II 1. POROWATOŚĆ GLEBY. Porowatością gleby nazywamy objętość przestworów między cząsteczkami materiału glebowego. Wyrażamy ją w procentach objętości całej próbki gleby w nienaruszonym stanie. Porowatoś...

Bonitacja gleb i stefy klimatyczne-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1624

Bonitacja gleb - podział gleb ze względu na ich wartość użytkową Cele bonitacji - ewidencja gruntów - scalaniu gruntów - planowanie prac polowych w gospodarstwie - naliczanie podatku gruntowego Rodzaje bonitacji - bonitacja gruntów ornych ...

Charakterystyka stanów uwilgotnienia gleb-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3087

Charakterystyka stanów uwilgotnienia gleb - podstawowych stanów retencji wodnej Charakterystyczne stany uwilgotnienia - stany nasycenia woda gleby Pełna pojemnosc wodna - to stan nasycenia woda gleby przy którym wszystkie przestwory (lub prawie) sa wypełnione woda Maksymalna dopuszczalna pojemno...

Frakcje i grupy granulometryczne-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1064

Frakcje i grupy granulometryczne- stosowane podziały A. Podziały stosowane do 1998 roku: części szkieletowe 0,1mm *kamienne -grube 200 -srednie 200-100 -drobne 100-20 * żwir -gruby 20-10 -drobny 10-1 części ziemieniste 2 mm FRAKCJA KAMIENISTA: 75 mm • kamienie duże, głazy, bloki skalne ...

Grupy minerałów ilastych-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1120

Grupy minerałów ilastych Grupa kaolinitu - kaolinit, haloizyt, dikit. Sieć krystaliczna 1:1, odstępy pomiędzy warstwami są małe a sieć jest sztywna i nie ulega rozszerzeniu pod wpływem wilgoci. Posiadają niewielką zdolność pęcznienia i kurczen...

Ingerencja człowieka w glebę-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 49
Wyświetleń: 756

Los pestycydów w środowisku Pestycydy, po tym jak zostaną użyte na rośliny, albo na glebę, przechodzą cykl przemian, fizycznych, chemicznych i biologicznych i zanieczyszczają glebę, wody a wraz z nimi, zostają przeniesione do tkanek roślinnych...

Koloidy - powstawanie i podział-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1197

Układy koloidalne powstają pod wpływem: - wietrzenia - lodowców - wody - wiatru - utleniania - hydrolizy Właściwości roztworów koloidalnych ruchy Brouna - (cząstki tym układ koloidalny jest trwalszy Micela tego samego koloidu glebowego wysy...

Kompleksy glebowe-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1120

Kompleksy glebowo-rolnicze na gruntach ornych Wyróżniamy 14 kompleksów glebowo-rolniczych 1- pszenny bardzo dobry 2- pszenny dobry 3- kompleks pszenny wadliwy 4- żytni bardzo dobry 5- żytni dobry 6- żytni słaby 7- żytni bardzo słaby 8- zbożowo pastewny mocny 9- zbożowo pastewny słaby 10- ...

Kształtowanie się gleb i opis skał macierzystych oraz minerałów-opraco...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

KSZTAŁTOWANIE SIĘ GLEB O powstawaniu i kształtowaniu się gleb decydują następujące czynniki glebotwórcze: - klimat - świat roślinny - świat zwierzęcy - woda - rzeźba terenu - skała macierzysta - działalność człowieka czas tworzenia się gleb MORFOLOGICZNE TYPY KRAJOBRAZOWE wydzielane są na...