Dr inż. Edyta Hetmaniok

note /search

Chemia ćwiczenia

  • Politechnika Śląska
  • Chemia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3416

Zad. 20 Str. 99 Próbkę gleby zawierającą CaCO3 potraktowano 35,0cm³ roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,5 mola/dm³. Nadmiar kwasu odmiareczkowano, zużywając 17,5 cm³ 0,1 molowego roztworu zasady sodowej. Oblicz procentową zawartość CO2 w CaCO3. CaC03 + 2HCl(aq)  CaCl2 + CO2 + H2O (1) ...

Matematyka - zagadnienia na egzamin

  • Politechnika Śląska
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1967

1. Określenie macierzy, postać kanoniczna (bazowa) macierzy. Prostokątną tablicę liczb nazywamy macierzą o m wierszach i n kolumnach lub macierzą wymiaru m×n. Postać kanoniczna macierzy 2. Określenie macierzy, macierz diagonalna. Macierz diagonalna - macierz kwadratowa, której wszystkie elementy...