Dr inż. Edyta Agnieszka Brzychczy - strona 3

Elementy systemu projektowania inżynierskiego - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Edyta Agnieszka Brzychczy
 • Konstrukcja maszyn i projektowanie inżynierskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

Elementy systemu projektowania inżynierskiego Przez system rozumiemy zespół obiektów wraz z relacjami istniejącymi między tymi obiektami oraz między ich własnościami. Traktowanie przedmiotu projektowania jako systemu jest pożądane, chociaż niekoniecznie wówczas, gdy projektowanie dotyczy prostyc...

Makro i mikrostruktura projektowania - omówienie - Produkcja seryjna

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Edyta Agnieszka Brzychczy
 • Konstrukcja maszyn i projektowanie inżynierskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

Makro i mikrostruktura projektowania Proces projektowania prowadzi się zazwyczaj w wielu fazach, różniących się stopniem szczegółowości otrzymanej informacji o projektowanym obiekcie. Po każdej fazie podejmuje się decyzje akceptującą otrzymane rezultaty („TAK”) lub nakazująca uzupełnienie niektó...

Operatory metod heurystycznych koncypowania - omówienie - Analogia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Edyta Agnieszka Brzychczy
 • Konstrukcja maszyn i projektowanie inżynierskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1477

Operatory metod heurystycznych koncypowania. 1.Analogie – szukanie analogii polega na wykrywaniu podobieństwa między różnymi elementami, np. obiektami (konkretami), ze względu na ich właściwości, które są abstraktami. Współczesna psychologia uznaje analogię jako fundamentalną formę myślenia. Szu...

Rodzaje wymagań projektowychomówienie - Stan obiektu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Edyta Agnieszka Brzychczy
 • Konstrukcja maszyn i projektowanie inżynierskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

Rodzaje wymagań projektowych. Wymaganiami projektowymi (lub konstrukcyjnymi) nazywa się wszystkie ograniczenia narzucone na wartości zmiennych. Ograniczeni te są narzucone na: -cechy konstrukcyjne xp: p=1, ..., P, - właściwości konstrukcyjne yr: r=1, …, R, - zmienne

Zasady projektowania - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Edyta Agnieszka Brzychczy
 • Konstrukcja maszyn i projektowanie inżynierskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Zasady projektowania. 1) Zasada rozpoznania potrzeby (projektowanie wymaga pełnego zrozumienia potrzeby i sformułowania jej odpowiednio do celów projektowych). 2) Zasada niezbędnej pewności projektowej (należy tak wykonać proces projektowania, aby najskuteczniejszą drogę przejść od stanu niepew...

Proces produkcyjny - omówienie - Prognozowanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Edyta Agnieszka Brzychczy
 • Projektowanie systemów produkcyjnych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1148

Klasyfikacja procesów prod. a) Ciągłości i przebiegu w czasie (P. dyskretne,-ciągłe); b)rodzaju stosowanej tech.: wydobywcze, przetwórcze, obróbkowe, Montażowe, naturalne i biotechnologiczne c)- w ujęciu komórki prod.- w u. produkowanego wyrobu- w u. technologii grupowej d) ręczne, maszynowe, ...

Projekt systemu produkcyjnego - projekt - Kopalnia węgla

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Edyta Agnieszka Brzychczy
 • Projektowanie systemów produkcyjnych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1792

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie Projekt systemu produkcyjnego „Kopalnia podziemna węgla kamiennego’’ Przygotowały: Kopalnia węgla kamiennego Gładzik Spółka Akcyjna Dane kontaktowe: Kopalnia Węgla ...

Projektowanie struktury produkcyjnej - omówienie - Badania rynku

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Edyta Agnieszka Brzychczy
 • Projektowanie systemów produkcyjnych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1092

Projektowanie struktury prod. W układzie faz i procesów technolog. W układzie przedmiotowym W technologii grupowej Proces ten polega na: - obliczeniu w sposób orientacyjny wielkości komórek wytwórczych w ujęciu liczby zatrudnionych, liczby maszyn i urządzeń, wielkości pow. Ilości materiałów lu...

Systemy produkcyjne - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Edyta Agnieszka Brzychczy
 • Projektowanie systemów produkcyjnych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1001

Sys.prod. Stanowi celowo zaprojektowany i zorganizowany układ materialny, energetyczny i informacyjny, eksploatowany przez człowieka i służący produkowaniu określonych produktów w celu zaspokajania potrzeb konsumenta Można określić ogólnie jako układ elementów składowych i relacji przekształceń ...