Dr inż Dariusz Kurczyński

note /search

Ergonomia i BHP - pytania zaliczeniowe

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Ergonomia i BHP
Pobrań: 2394
Wyświetleń: 10157

1.Zdefiniować pojęcie ergonomia. Omówić podstawowy cel i zakres ergonomii. Ergonomia zajmuje się związkami zachodzącymi pomiędzy człowiekiem a jego zajęciem, sprzętem i otoczeniem (materialnym) w najszerszym znaczeniu, włączając w to pracę, wyp...

Ocena obciążenia człowieka pracą fizyczną

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 525
Wyświetleń: 4466

docx. Notatka w formie laboratoriów pozwala na zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z procesem pracy i obciążeniem człowieka pracą fizyczną, pomiarami obciążenia człowiek pracą fizyczną oraz metodami oceny wydolności fizycznej organizmu. Przeprowadzanie pomiarów pozwalających n...