Dr inż. Dariusz Fuksa - strona 5

Układ kalkulacyjny kosztów - omówienie

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 798

UKŁAD KALKULACYJNY KOSZTÓW (ex ante) Odpowiada na pytanie na co zostały poniesione określone pozycje kosztów. Zadaniem kalkulacyjnego układu kosztów jest ustalenie jednostkowych kosztów własnych produktów wraz z ukazaniem ich struktury. 2 kategorie kosztów:  Bezpośrednie  Pośrednie  Do...

Układ kalkulacyjny kosztów - omówienie

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 133
Wyświetleń: 742

UKŁAD KALKULACYJNY KOSZTÓW Odpowiada na pytanie, na co zostały poniesione określone pozycje kosztów. Zadaniem kalkulacyjnego układu kosztów jest ustalenie jednostkowych kosztów własnych produktów wraz z ukazaniem ich struktury. Podstawą jest klasyfikacja kosztów za wzg na możliwość ich przyporz...

Układ rodzajowy kosztów - omówienie

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1729

UKŁAD RODZAJOWY KOSZTÓW Polega na grupowaniu kosztów wg rodzajów ponoszonych nakładów i w odniesieniu do całokształtu działalności przedsiębiorstwa. Charakteryzuje się tym, że poszczególne pozycje tego układu mają charakter kosztów prostych. Układ ten obejmuje przy uwzględnieniu uprzedmiotowien...

Układ stanowiskowy kosztów - omówienie

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

UKŁAD STANOWISKOWY KOSZTÓW Grupuje koszty według miejsc pracy – stanowisk, w których powstają nakłady składające się na koszt własny. Istota tego układu polega na łączeniu większej ilości miejsc pracy spełniających te same lub podobne funkcje w procesie produkcyjnym. Nie jest on równoznaczny z ...

Układy kosztów - omówienie

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 462

Układ kalkulacyjny kosztów Odpowiada na pyt. Na co zostały poniesione odpowiednie pozycje kosztów. Podstawowym zad jest ustalenie jednostkowych kosztów własnych produktów wraz z charakterem ich struktury. Podstawą jest klasyfikacja kosztów za wzg na możliwość ich przyporządkowania obiektom kalk...

Wpływ stosowanego rachunku kosztów na wynik finansowy

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 273
Wyświetleń: 812

Wpływ stosowanego rachunku kosztów na wynik finansowy. Podstawowe znaczenie dla zarządzania ma rachunek kosztów zmiennych. Przyjęte w nim czynniki kosztotwórcze opierają się na wielkości sprzedaży i produkcji. Dlatego też w r...

Rachunek kosztów - Zadania na egzamin

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 196
Wyświetleń: 966

KALKULACJA PODZIAŁOWA PROSTA P1: wytw się jednorodny produkt, produkcja to 200 sztuk. Dane w tabeli. Skalkuluj jedn k wytw. Pozycje kalk k K całk [zł] K jedn [zł/szt] Materiały bezp 3000 15 Wynagr bezp 2000 10 Świadcz na prac 1200 6 K wydział 800 4 TKW 7000 35 PRZYKŁAD 2: wytworz...

Środki obrotowe - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 35
Wyświetleń: 420

ŚRODKI OBROTOWE- ich postacią są pieniądze, za które przed. kupuje niezbędne do prowadzenia procesu prod. materiały, surowce, paliwa, czyli tworzy zapasy, tych produktów. Zapasy są zużywane i powstają wyniki gotowe i półprodukty. Końcowym efektem tego cyklu jest sprzedaż wyrobów gotowych, za któ...

środki trwałe - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

Środki trwałe- składniki aktywów trwałych przed., zdatnymi do użytku i używanymi dla jego potrzeb w długim okresie użytkowania (pow. 1 roku) w postaci rzeczowej w przeciwieństwie do wartości niematerialnych i prawnych (mogą być używane przez inne podmioty gosp. na podstawie najmu, dzierżawy; pro...

Formy organizacji spółek - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 427

FORMY ORGANIZACYJNE SPÓŁEK Przedsiębiorstwo jednoosobowe spółka najstarsza, najliczniejsza, najpowszechniejsza ze wszystkich form podm. Gospodarczych. Działają głównie w handlu, usługach, produkcji indywidualnej. Jest to podmiot gospodarczy jednego właściciela będący osobą fizyczną niezależnie ...