Dr inż. Dariusz Fuksa - strona 10

Układ stanowiskowy kosztów - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2394

UKŁAD STANOWISKOWY KOSZTÓW Grupuje koszty według miejsc pracy – stanowisk, w których powstają nakłady składające się na koszt własny. Istota tego układu polega na łączeniu większej ilości miejsc pracy spełniających te same lub podobne funkcje w procesie produkcyjnym. Nie jest on równoznaczny z ...

Wpływ stosowanego rachunku kosztów - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

Wpływ stosowanego rachunku kosztów na wynik finansowy. Podstawowe znaczenie dla zarządzania ma rachunek kosztów zmiennych. Przyjęte w nim czynniki kosztotwórcze opierają się na wielkości sprzedaży i produkcji. Dlatego też w r...

Rachunek kosztów - Zadania na egzamin - Kalkulacja podziałowa prosta

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1778

KALKULACJA PODZIAŁOWA PROSTA P1: wytw się jednorodny produkt, produkcja to 200 sztuk. Dane w tabeli. Skalkuluj jedn k wytw. Pozycje kalk k K całk [zł] K jedn [zł/szt] Materiały bezp 3000 15 Wynagr bezp 2000 10 Świadcz na prac 1200 6 K wydział 800 4 TKW 7000 35 PRZYKŁAD 2: wytworz...

Sprawozdanie finansowe - omówienie

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

SPRAWOZDANIE FINANSOWE (SF)Celem SF jest dostarczenie inf. o sytuacji fin. przed., nakłada na przed. obowiązek sporządzania na określone dni statystycznego sprawozdania fin. w ściśle określonej formie zawierającego: 1)bilans- dwustronnym, wartościowym zestawieniem majątku przed. grupującym po le...

Sprawozdanie finansowe - omówienie - aktywa, pasywa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

SPRAWOZDANIE FINANSOWE (SF)Celem SF jest dostarczenie inf. o sytuacji fin. przed., nakłada na przed. obowiązek sporządzania na określone dni statystycznego sprawozdania fin. w ściśle określonej formie zawierającego: 1)bilans- dwustronnym, wartościowym zestawieniem majątku przed. grupującym po le...

Układ kalkulacyjny kosztów - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1918

Układ kalkulacyjny kosztów Odpowiada na pyt. Na co zostały poniesione odpowiednie pozycje kosztów. Podstawowym zad jest ustalenie jednostkowych kosztów własnych produktów wraz z charakterem ich struktury. Podstawą jest klasyfikacja kosztów za wzg na możliwość ich przyporządkowania obiektom kalk...

Układ funkcjonalny - omówienie

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 357

UKŁAD FUNKCJONALNY Dzieli koszty według miejsca powstawania kosztów. 1) Koszty działalności podstawowej (produkcyjnej, usługowej, handlowej) 2) Koszty wydziałowe – pośrednie koszty wytworzenia ponoszone na wydziałach produkcji podstawowej. W szczególności koszty utrzymania w ruchu maszyn i urz...

Układ funkcjonalny - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

UKŁAD FUNKCJONALNY Dzieli koszty według miejsca powstawania kosztów. 1) Koszty działalności podstawowej (produkcyjnej, usługowej, handlowej) 2) Koszty wydziałowe – pośrednie koszty wytworzenia ponoszone na wydziałach produkcji podstawowej. W szczególności koszty utrzymania w ruchu maszyn i urz...