Dr inż Daria Domańska

Przemiany termodynamiczne - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Daria Domańska
 • Termodynamika
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1596

Przemiana termodynamiczna; Ciąg zmian stanów układu od stanu początkowego do stanu końcowego. Przemianie towarzyszy ciągła zmiana parametrów termodynamicznych Ilustracja graficzna przemiany to krzywa przemiany (odwzorowanie kolejnych stanów czynnika) Przemiany dzielimy na odwracalne i nieodwracal...

Intensywność promieniowania, promieniowanie gazów i współczynnik konfi...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Daria Domańska
 • Termodynamika
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3773

INTENSYWNOŚĆ PROMIENIOWANIA Powierzchnia emituje emisję własną. Ile promieniuje w danym kierunku? półprzestrzeń E, e In d  I dA Intensywność promieniowania I: Prawo Lamberta: WSPÓŁCZYNNIK KONFIGURACJI n12 dA2 2 r n2 1 dA1 1 E - emisja wysyłana do całej półprzestrzeni E1,2 - część e...

Prawa gazów doskonałych - ćwiczenia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Daria Domańska
 • Termodynamika
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1253

Prawa gazów doskonałych: Prawa gazu doskonałego Czynnikiem termodynamicznym jest najczęściej substancja w fazie gazowej. Zmiany właściwości fizycznych i chemicznych gazów najwygodniej jest rozpatrywać w przybliżeniu, jako zmiany tzw. Gazy doskonałego. Gaz doskonały - to gaz urojony, rozumiany jak...

Materiały na pierwsze ćwiczenia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Daria Domańska
 • Termodynamika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 952

1 zasada termodynamiki: W zamkniętym układzie termodynamicznym, który nie zmienia swojej energii kinetycznej ani potencjalnej, zmiana energi wewnętrznej układu jest równa sumie algebraicznej pracy oraz ciepła wymienionego z otoczenia ...

Termodynamika - wyjaśnienie pojęcia 2

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Daria Domańska
 • Termodynamika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1015

Skojarzona gospodarka cieplna Siłownie parowe mają na celu utrzymanie głównie energii elektrycznej. W gospodarce istnieje również zapotrzebowanie na dużą ilość ciepła grzejnego (przy znacznie niższej temperaturze, niż temperatura czynnika wytwarzanego w kotle) Najlepsze efekty ekonomiczno-energety...

Konwekcja - ćwiczenia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Daria Domańska
 • Termodynamika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1631

KONWEKCJA Przekazywanie ciepła w wyniku ruchu substancji, Unoszenie ciepła. Aby określić konwekcje w płynach musimy rozważyć: Równanie wynikające z zasady zachowania energii;...

Termodynamika - wyjaśnienie pojęcia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Daria Domańska
 • Termodynamika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1043

Termodynamika - jest dziedziną fizyki opartą na czterech podstawowych prawach empirycznych, zwanych zasadami termodynamiki. Zasady termodynamiki wynikają z wieloletnich obserwacji fizycznych. Traktowane są jako aksjomaty, z których wyp...

Obiegi w termodynamice - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Daria Domańska
 • Termodynamika
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1918

Obieg Rankine'a (obieg Clausiusa-Rankine'a) jest obiegiem porównawczym dla procesów, w których zachodzi parowanie i skraplanie czynnika roboczego np. dla konwencjonalnych lub jądrowych siłowni parowych, agregatów chłodziarek. Jest on złożony z następujących przemian: 1 - 2 - izentropowego (adiabat...

Termodynamika-zadania

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Daria Domańska
 • Termodynamika
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1323

Określić ciśnienie (w barach) równoważne wskazaniu l cm manometru cieczowego: a) wodnego (gHj0 = 1000 kg/m3), b) rtęciowego (Hg = 13,59 ^h2o) Powietrze zawarte w zbiorniku ma ciśnienie absolutne 180 kPa. Ciśnienie otoczenia ma wartość 750 mm Hg. Gęstość rtęci wynosi 13,59 g/cm3, a