Dr inż. Danuta Żebrak

note /search

Cele konstruowania modeli - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Systemy transportowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 945

Cele konstruowania modeli. Etapy konstruowania modelu. Cele konstruowania modeli: poszukiwanie rozwiązań optymalnych, np. rozłożenia potoku ruchu analiza i ocena wariantu wyposażenia techniczno-organizacyjnego systemu transportowego, dobór do zgłaszanych potrzeb przewozowych najkorzystniejszego ...

Elementy systemu transportowego - relacje między elementami. - wykład...

 • Politechnika Warszawska
 • Systemy transportowe
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1890

Elementy systemu transportowego - relacje między elementami. Zapis formalny ST. Elementy systemu transportowego: Elementy infrastruktury (drogi, budynki) Elementy suprastruktury (jednostki transportowe - pojazdy) Pojęcie modelu. Klasyfikacja modeli. Model jest to odwzorowanie rzeczywistości lub...

Podstawowe pojęcia z systemów transportowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Systemy transportowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 770

Podstawowe pojęcia - System: Zbiór części / elementów powiązanych ze sobą i współpracujących ze sobą. Np. Przedsiębiorstwo ma szefa i pracowników, księgowego itp. Systemem nazywać będziemy obiekt „wyodrębniony“ z rzeczywistości, którego opis ma postać relacji określonych na zbiorze wyróżnionych w ...

System transportowy i jego właściwości - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Systemy transportowe
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2751

System transportowy, jego właściwości oraz struktura. System transportowy jest to system którego zadaniem jest przemieszczenie ładunku i/lub ludzi w czasie i przestrzeni. System transportowy tworzą wszystkie obiekty biorące udział w p...

Środki przewozowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Systemy transportowe
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1589

Środki przewozowe Kolejowe tj. wagony. Podział: wagony uniwersalne - (kryte, węglarki, platformy) wagony specjalizowane - (w. Uniwersalne przystosowane dodatkowo do przewozu określonych rodzajów lub grup ładunków, np. kryte z lukami załadowczymi w dachu, węglarki typu "gondola" z klapami...

Charakterystyka transportu morskiego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Systemy transportowe
Pobrań: 812
Wyświetleń: 4830

Charakterystyka (wady i zalety) transportu morskiego z punktu widzenia organizacji i technologii przewozów. Żegluga morska ma najkorzystniejszą strefę zastosowania w przewozach na duże odległości. Wynika to z: -światowego (dużego) zasięgu obsługiwanych szlaków przewozowych -znacznej dostępności d...

Charakterystyka transportu samochodowego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Systemy transportowe
Pobrań: 707
Wyświetleń: 2044

Charakterystyka (wady i zalety) transportu samochodowego z punktu widzenia organizacji i technologii przewozów. Główne czynniki wpływające na rozwój transportu samochodowego, to: -rozwinięty przemysł motoryzacyjny -sieć dróg i aut...

Charakterystyka transportu kolejowego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Systemy transportowe
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2086

Charakterystyka (wady i zalety) transportu kolejowego z punktu widzenia organizacji i technologii przewozów. Zalety transportu kolejowego: zasięg i przestrzenne rozmieszczenie sieci linii, charakteryzuje się dobrym dostosowaniem do lokalizacji produkcji i osadnictwa znaczna gęstość sieci dróg i p...

Jednostki ładunkowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Systemy transportowe
Pobrań: 875
Wyświetleń: 3255

Jednostki ładunkowe J. ładunkowa - określona ilość ładunku zestawionego w jedną całość przy wykorzystaniu pomocniczych środków wiążących lub urządzeń transportowych. Powinna umożliwić pełną mechanizację przeładunków. Podział palety - platforma ładunkowa o 1 lub 2 płytach, z których jedna jest prze...

Ogólne cechy i własności transportu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Systemy transportowe
Pobrań: 1575
Wyświetleń: 6755

Ogólne cechy i własności transportu i usługi transportowej. Cechy transportu: zaspokaja ludzkie potrzeby ma wtórny charakter nie uprzedmiotowany charakter produkcji transportowej ( tylko zmiana miejsca położenia przedmiotu ) jednoczesność czasu, konsumpcji, produkcji i miejsca ( nie można wypro...