Dr inż. Czesław Leszczyński

note /search

Strategia marketingowa - definicja

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Marketing
Pobrań: 42
Wyświetleń: 903

Strategia marketingowa Strategia marketingowa skierowana jest zasadniczo na osiąganie celów, które pozwalają maksymalizować korzyści dla klienta przy odpowiednim poziomie zysku dla przedsiębiorstwa w dłuższej perspektywie czasowej. Proces tworzenia strategii marketingowej Etap I Analiza sytua...

Strategie wynikające z pozycji konkurencyjnej

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 805

Strategie wynikające z pozycji konkurencyjnej 1. Lider - punkt odniesienia dla konkurencji • być pierwszym w świadomości, w wybranej kategorii • jeżeli w kategorii jest już lider ustal nową, własną kategorię • koncentracja na dziedzinie, w której jesteś pierwszy Strategie wynikające z pozycji k...

Podział celów marketingowych

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

Cele marketingowe • wejścia na nowe rynki • nowe produkty • nowi dostawcy • nowi klienci • udziału w rynku • poziomu cen • wielkości sprzedaży • rentowności • poziomu utrzymania klientów • wizerunku firmy • stopnia znajomości firmy i jej oferty ...

Rodzaje strategii marketingowych

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Marketing
Pobrań: 49
Wyświetleń: 833

Rodzaje strategii marketingowych • Strategie wynikające z pozycji strategicznej • Strategie zdobywania przewagi nad konkurentami • Strategia wynikające z pozycji konkurencyjnej • Strategie produkt/rynek • Strategia STP (segmentacja, target, pozycjonowanie) • Strategie „funkcjonalne” (4P) ...