Dr inż. Beata Łaźniewska-Piekarczyk

note /search

Technologia robót budowlanych roboty przygotowawcze, materiał z ćwicze...

  • Politechnika Śląska
  • Technologia Robót Budowlanych
Pobrań: 1687
Wyświetleń: 11767

Dokument ma 16 stron, zawiera wzory oraz obliczenia i składa się z takich punktów jak: zdjęcie ziemi roślinnej, obliczenie wielkości robót ziemnych, przyjęcie spycharki, przyjęcie schematu jej pracy oraz obliczenie jej wydajności, do zdjęcia humusu przyjęto spycharkę Caterpillar D5, obliczenie wyda...

Projekt z technologi robót budowlanych

  • Politechnika Śląska
  • Technologia Robót Budowlanych
Pobrań: 1750
Wyświetleń: 9492

6 wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej z przedmiotu Technologia Robót Budowlanych. Projekt zawiera min. obliczenie wielkości robót z podziałem na elementy, ze względu na technologię wykonania, dobór metody realizacji, charakterystykę deskowania poszczególnych elementów nośnych i sposób ich dob...

Projekt z technologii prefabrykacji

  • Politechnika Śląska
  • Technologia Prefabrykacji
Pobrań: 574
Wyświetleń: 5551

Jest to projekt z przedmiotu technologia prefabrykacji, prowadzonego przez dr inż. Beatę Łażniewską-Piekarczyk. Problem jaki został przedstawiony w tej pracy to wstępny oddział formowania zakładu produkcji prefabrykatów betonowych. Jest on podzielony na pięć części: 1. Asoryment produkcji.