Dr inż. Beata Kołecka

note /search

Bufety-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia, ekonomika i organizacja robót sanitarnych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1232

Bufety  Są to wydzielone pomieszczenia, w których przez ladę lub okienko odbywa się sprzedaż  napojów, kanapek i innych wyrobów. W przypadku wydawania dao barowych w bufetach,  wyposażenie zaplecza powinno byd dostosowane do przechowywania, podgrz...

Technika Sanitarna-materiały do kolokwium

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia, ekonomika i organizacja robót sanitarnych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 938

NIEPEŁNOSP:    pkt umywalkowy:    1. przed umywalką 1,5x1,5m;  2. szer  umywalki: min 60cm, głębokość: min 55cm.  3. umywalka musi mieć możliwość  przejęcia obciążenia z przodu 1kN (wtedy nie montuje się bocznych poręczy  wsporczych)  4.  Możliwo...

Palarnia, jadalnia-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia, ekonomika i organizacja robót sanitarnych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1050

Palarnia  Jeżeli palenie tytoniu w pomieszczeniach produkcyjnych jest niedopuszczalne należy  projektowad palarnie w pobliżu miejsc pracy, ewentualnie przy zespole szatni. Minimum  0,1m2 na każdego pracownika najliczniejszej zmiany, lecz nie mniej niż 8m2 i nie więcej niż  40m2 zapewniając co najmn...

Pomieszczenia sanitarne dla osób niepełnosprawnych-ćwiczenia

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia, ekonomika i organizacja robót sanitarnych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 966

TECHNIKI SANITARNE – ĆWICZENIA  16.05.2011  Pomieszczenia sanitarne dla osób niepełnosprawnych.  Wymagane powierzchnie ruchowe:    przed elementami wyposażenia sanitarnego należy projektować powierzchnie ruchowe       1,5 x 1,5 m ,     aby umożliwić dojazd wózka do WC z boku należy zapewnić  z ob...

Projekt koncepcyjny pomieszczeń higieniczno-sanitarnych - robotnicy

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia, ekonomika i organizacja robót sanitarnych
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1883

1.0 Opis techniczny  1.1 Podstawa opracowania  Projekt został wykonany na zlecenie Katedry Inżynierii Sanitarnej Wydziału Inżynierii  Lądowej i Środowiska.  1.2 Zakres opracowania  Projekt obejmuje pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla 550 robotników pracujących  na 2  zmianach. Pracowników podzi...

Projekt koncepcyjny pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla zakładu pr...

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia, ekonomika i organizacja robót sanitarnych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1925

Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Katedra Inzynierii Sanitarnej Projekt koncepcyjny pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla zakładu  produkującego warzywa mrożone znajdującego się w Koszalinie. 1/12 Spis treści: 1. Opis techniczny. 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Zakres op...

Schematy funkcjonalne węzłów higieniczno sanitarnych

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia, ekonomika i organizacja robót sanitarnych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 854

          Spluwaczka  Montowana w zakładach przemysłowych, pomieszczeniach zanieczyszczonych pyłem w  powietrzu lub innymi substancjami, co zmusza pracowników do korzystania z tego urządzenia.  Urządzenie spłukiwane, uruchamiane ręcznie lub nożnie, ma kształt małej 

Szatnia-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia, ekonomika i organizacja robót sanitarnych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1274

TECHNIKI SANITARNE – ĆWICZENIA  07.03.2011  Układy funkcjonalne:    wejście do szatni i umywalni muszą być połączone traktem komunikacyjnym, szer. min. 150  cm,    umywalnie – nie powinna następować kolizja między pracownikami nieumytymi a umytymi  (szczególnie dla III stopnia zabrudzenia),  dla ...

Ciepła woda użytkowa-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Techniki sanitarne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1176

Ciep ła woda użytkowa    a. Urządzenia indywidualne (mniej niż jeden cały budynek- jedno mieszkanie, kilka lub  jeden punkt czerpalny)    i. Urządzenia jednoczerpalne- jeden punkt czerpalny, poboru; posiadają  baterię trójdrogową; napuszczam...

Instalacje grzewcze-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Techniki sanitarne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1127

  4. Regulacja pod pionowa  a. Dwa warianty, jak na rysunku. Nastawa stała lub nastawa stała różnicy ciśnieo  (wyliczana przez program).    5. Regulacja na grzejniku    a. Zawór grzejnikowy  i. Zawór grzejnikowy termostatyczny z nastawą wstępną  ii. Zawór grzejnikowy termostatyczny bez nastawy wstę...