Dr inż. Barbara Strycharz

note /search

Wykłady z odwodnienia dróg cz.1

  • Politechnika Śląska
  • Odwodnienie dróg
Pobrań: 693
Wyświetleń: 7686

Wymagania przedstawione w notatce są dostosowane do normy PN-S-02204. Zakres opisu tej normy jest następujący: składowe systemu odwodnienia dróg, zakres normy, ogólne wymagania techniczne, odwodnienie powierzchniowe, odwodnienie wgłębne, odwodnienie podziemne, wpływ wielkości zlewni drogowych na ks...

Wykłady z odwodnienia dróg cz.2

  • Politechnika Śląska
  • Odwodnienie dróg
Pobrań: 490
Wyświetleń: 5901

wszystkie opisane wymagania zostały dopasowane do normy PN-S-02204. Zakres tych notatek jest następujący: muldy przydrożne, mulda trawiasta, mulda z gładkim umocnieniem dna, mulda z porowatym umocnieniem dna, mulda brukowana, przepusty, odwodnien...