Dr inż. Barbara Stefańska - strona 7

Trwały zarząd - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 301

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: trwały zarząd jako forma prawna,wniosek o ustalenie trwałego zarządu, decyzja o oddaniu w trwały zarząd, decyzja o wygaśnięciu trwałego zarządu....

Decyzja o pozwoleniu na budowę

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: jaka budowa nie wymaga pozwolenia na budowę, parkometr, ogrodzenie, obo...

Legalizacja samowoli budowlanej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: legalizacja samowoli budowlanej, schemat samowoli budowlanej, etapy postępowania, nakaz przymusowej rozbiórki, sprawdzanie stanu rzecz...

Prawo geodezyjne i kartograficzne 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 371

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: minister właściwy do spraw architektury i budownictwa, Główny Geodeta Kraju, wojewodowie, marszałkowie województw, organu nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, organy administra...

Uzyskanie koncesji - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 196

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: dla jakich działalności jest wymagana koncesja, organ właściwy do udzielenia koncesji, czas udzielenia koncesji, udzielenie koncesji,...

Gospodarka nieruchomościami - postępowanie wywłaszczeniowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 343

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: ustawa o gospodarce nieruchomościami, postępowanie wywłaszczeniowe, etapy postępowania, wszczęcie postępowania, schemat. (…) …Notatka porusza między innymi zagadn...

Uczestnicy procesu budowlanego 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: inspektor nadzoru inwestorskiego, prawa inspektora, obowiązki inspektora,komu podlega inspektor, schemat....

Prawo geodezyjne i kartograficzne 1

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 581

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: znaki geodezyjne, osnowa geodezyjna, rozgraniczenie ni...

Swoboda dzialalnosci gospodarczej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 511

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, mikroprzedsiębiorca,