Dr inż. Barbara Kułakowska-Pawlak

note /search

Zagadnienia na egzamin - chemia analityczna

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1519

Jak dzielimy metody stosowane w analizie składu -wymień grupy metod i podaj jakie parametry są mierzone. Wyjaśnij pojecia: walidacja, próbka, dokładność, granica wykrywalności. Podział metod miareczkowych ze względu na typ reakcji. Cel i metody stabilizacji. 3 przykłady stabilizacji oraz innych ...

Chemia analityczna - egzamin opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1127

CHEMIA ANALITYCZNA EGZAMIN prof. Żyrnickiego W-3 PWr semestr letni 2009/2010 Opracowała Katarzyna Eckert ICiP Korekta Mateusz Jasik BT Wykład 1. Chemia analityczna Nauka o badaniu składu ilościowego i jakościowego substancji, ob...

Chemia analityczna – ćwiczenia - Magnetyt

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2709

Chemia Analityczna – ćwiczenia (kurs CHC0143c) masy wynosił 45,0%. Obliczyć procentową zawartość dwutlenku krzemu w pierwotnej próbce. (44,32%) ANALIZA WAGOWA 1. OdwaŜkę 0,5280 g substancji zawierającej miedź roztworzono, a miedź oznaczono wagowo w postaci CuSCN. Jaka była procentowa zawartoś...

Chemia analityczna – ćwiczenia - stężenie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 791

Chemia analityczna – ćwiczenia (CHC0143c) SPOSOBY WYRAśANIA STĘśEŃ, PRZYGOTOWANIE ROZTWORÓW O OKREŚLONYM STĘśENIU 1. Jaka objętość 18,0 M roztworu KOH potrzebna jest do przygotowania 5,00 dm3 roztworu zasady o stęŜeniu 0,500 mol/dm...

Chemia analityczna – ćwiczenia - Alkacymetria

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1624

Chemia analityczna – ćwiczenia (kurs CHC0143c) ALKACYMETRIA 7. 3 3 1. 50,00 cm roztworu NaOH o stęŜeniu 0,1000 mol/dm miareczkowano kwasem solnym o stęŜeniu 0,1020 mol/dm3. Wobec którego ze wskaźników prowadzono miareczkowanie, j...

Redoksymetria - omówienie - Wzór Nernsta

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2646

Chemia analityczna – ćwiczenia (kurs CHC0143c) 9. REDOKSYMETRIA 1. Wzór Nernsta. Krzywe miareczkowania redoks. Kierunek reakcji redoks. Wskaźniki. 2. Jak zmieni się

Miareczkowanie kompleksometryczne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 840

Chemia Analityczna - Ćwiczenia (CHC0143C) Temat 5: MIARECZKOWANIE KOMPLEKSOMETRYCZNE 1. 2. W roztworze o pH=4,00 (logα4=–8,44) oblicz: a) [Ni2+], jeŜeli analityczne stęŜenie niklu cNi wynosi 1,00×10–3 a całkowite (analityczne) stęŜenie niesko...

Miareczkowanie strąceniowe - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1337

Chemia Analityczna – ćwiczenia (CHC0143c) Temat 6: MIARECZKOWANIE STRĄCENIOWE, WPŁYW KOMPLEKSOWANIA NA ROZPUSZCZALNOŚĆ OSADÓW 1. Krzywa miareczkowania strąceniowego na przykładzie miareczkowania jonów X− za pomocą AgNO3. 3 2. 50,00 cm...

Podstawowe oceny statycznej wyników analitycznych

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

8. Miano kwasu solnego oznaczało 6 studentów metodą jodometryczną. Otrzymano następujące wyniki: 0,1101M; 0,1234M; 0,1167M; 0,1156M; 0,1256M; 0,1136M. Rzeczywiste miano kwasu solnego jest równe 0,1167M. Ile wynosi średnia oznaczenia, mediana...

Chemia analityczna - pytania na egzamin - dokładność, precyzja, granic...

 • Politechnika Wrocławska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1442

Pytania do egzaminu z chemii analitycznej+ odpowiedzi z notatek z wykładu. Wyjaśnij pojęcia: dokładność, precyzja, granica wykrywalności, składnik śladowy, analit. Dokładność- bliskość wyniku pomiaru, bądź średniej otrzymanej z wyników pomiarowych do wyniku prawdziwego, lub akceptowanego jako praw...