Dr inż. Artur Bartosik

note /search

Recykling opon-prezentacja na wykład

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 392
Wyświetleń: 6279

Prezentacja zawiera 21 slajdów, dołączony jest do nich plik z treścią wystąpienia. Notatka porusza zagadnienia takie jak: metody zagospodarowania zużytych opon, wprowadzenie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami, proces regeneracji opon, metody bieżnikow...

Termodynamika i wymiana ciepła-przepisane wykłady

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Termodynamika
Pobrań: 266
Wyświetleń: 5348

zagadnienia takie jak: zadania termodynamiki, zerowa zasada termodynamiki, fenomenologia, metody stosowane w termodynamice, materia i jej cechy oraz układ termodynamiczny, podstawowe wielkości fizyczne i ich jednostki, ilość substancji, objętość, ciśnienie, temperatura, K, C, zerowa zasada termodyn...

Ultradźwięki w pomiarach gazu

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1407

Tematem przewodnim są ultradźwięki w pomiarach gazu. Zajęcia prowadzone na Politechnice Świętokrzyskiej. Prezentacja zawiera 16 slajdów. Informacje zawarte w notatce to:...

Termodynamika i wymiana ciepła-przepisane pytania na egzamin

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Termodynamika
Pobrań: 175
Wyświetleń: 5201

Pytania są podane bez odpowiedzi i poruszają min. takie zagadnienia: jednostka gęstości strumienia ciepła, równanie Fourier'a , przemiana izochoryczna, prawo Stefana Boltzman'a, równanie II zasady termodynamiki. Termodynamika TEST 1 Podaj jednostkę gęstości strumienia ciepła? 2 Jaki wymiar ma wspó...

Odpady i zanieczyszczenia-prezentacja na wykład

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3829

Prezentacja zawiera 37 slajdów. Notatka porusza zagadnienia takie jak: pierwszy okres, drugi okres, trzeci okres, rewolucja techniczna, katastrofy ekologiczne, Deklaracja Sztokholmska, Program Narodów Zjednoczonych do spraw ochrony ś...

Bioodpady-prezentacja na wykład

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2576

Prezentacja zawiera 14 slajdów i porusza zagadnienia takie jak: bioodpady, podział bioodpadów, utylizacja bioodpadów, kompostowanie, fermentacja metanowa. ...