Dr inż. Apoloniusz Kodura

note /search

Obieg wody w przyrodzie - omówienie

  • Politechnika Warszawska
  • Hydraulika i hydrologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

Obieg wody w przyrodzie Obieg wody w przyrodzie nazywany jest czasem cyklem hydrologicznym, obrazuje ciągły ruch wody na, nad i pod powierzchnią ziemi. Cykl (obieg) - nie ma początku i końca. Woda zmienia stan skupienia - ciekły, gazowy...

Pomiary ilości wód powierzchniowych - omówienie

  • Politechnika Warszawska
  • Hydraulika i hydrologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 896

Pomiary ilości wód powierzchniowych Bezpośrednie i pośrednie metody pomiaru wydatku (przepływu): Przepływomierze i pomiar stanu - wodowskazy Transport związków chemicznych Transport cząstek zawieszonych i erozja Infiltracja wód gruntowych Pomiar deszczu: Pluwiometr - określenie charakterystyki...

Równanie bilansu wodnego - omówienie

  • Politechnika Warszawska
  • Hydraulika i hydrologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1414

Równanie bilansu wodnego Forma ogólna P = opad QSI, QGI = dopływ powierzchniowy i wód gruntowych E = parowanie QSO, QGO = odpływ powierzchniowy i odpływ wód gruntowych DR = zmiana retencji n = składnik odpowiedzialny za ewentualne różnice Ró...

Ruch cieczy rzeczywistej - omówienie

  • Politechnika Warszawska
  • Hydraulika i hydrologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1092

Ruch cieczy rzeczywistej Podczas przepływu płynu lepkiego pojawiają się naprężenia styczne skierowane przeciwnie do kierunku ruchu W efekcie oddziaływania tych sił mamy do czynienia z oporami tarcia Wpływ sił tarcia na warunki przepływu jest złożony, zależny m.in. od przyjętej metody postępowania...

Krzywa konsumpcyjna - omówienie

  • Politechnika Warszawska
  • Hydraulika i hydrologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1036

Krzywa konsumcyjna W przypadkach, gdy dokonuje się jedynie pomiaru stanu zwierciadła wody, niezbędne jest skonstruowanie krzywej przepływu - krzywej konsumcyjnej - jest to zależność pomiędzy napełnieniem a wydatkiem. Wykonywany jest szereg pomiarów prędkości oraz napełnienia koryta rzecznego dla ró...