Dr inż. Anna Stój

note /search

Logistyka towarów, sem II

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1071

Logistyka towarów Dlaczego w świecie biznesu ważna jest doskonała znajomość zagadnień logistycznych? *jest koniecznym warunkiem prowadzenia skutecznej walki konkurencyjnej *w warunkach gospodarki rynkowej przedsiębiorstwa muszą się rozwijać, stale dążąc do wzrostu efektywności działania *ze spra...

Magazynowanie towarów, sem II

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1064

Magazynowanie towarów Magazynowanie - zespół działań związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem, składowaniem, przechowywaniem, ochroną, kontrolą, kompletacją, ewidencją i wydawaniem z magazynu zdeponowanych w nim towarów. Składowanie - czynności związane z umiejscowieniem wyrobów w magazynie w ...

Opakowanie towarów, sem II

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1288

Opakowania towarów Opakowanie - produkt zazwyczaj mający odpowiednią konstrukcję, którego celem jest ochrona opakowanego wyrobu przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych (lub ochrona otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem wyrobu), umożliwiający przemieszczenie wyrobu podczas magazynowa...

Podział opakowań, sem II

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2198

Podział opakowań ze względu na funkcje jakie spełniają opakowania na poszczególnych szczeblach dystrybucji *jednostkowe *zbiorcze *transportowe Opakowania jednostkowe -opakowanie określonej ilości produktu, przeznaczonej na ogół do sp...

Transport towarów, sem II

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1064

Transport towarów Transport towarowy - dział gospodarki zajmujący się przemieszczaniem ładunków za pomocą odpowiednio dobranych środków transportowych. Na pełny proces transportowy składają się: czynności przygotowawcze, załadunek, transport, przeładunki, wyładunek, czynności zdawczo-odbiorcze, cz...

Detektory GC, sem V

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Aparatura i inżynieria procesów produkcyjnych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1841

Detektory GC Typy Nie selektywne ( mineralne) reagują na wszystkie składniki z wyjątkiem gazu nośnego. Selektywne- reagują na pewną grupę związków które maja podobne właściwości chemiczne lub fizyczne Specyficzne - dają sygnał dla ...

Eluent, sem V

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Aparatura i inżynieria procesów produkcyjnych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1323

Eluent to faza ruchoma, którą wprowadza się do kolumny, a eluat to wyciek z kolumny zawierający rozdzielone składniki. W wyborze fazy ruchomej należy uwzględnić: Rodzaj i skład rozdzielanej mieszaniny Rodzaj zastosowanego wypełnienia kolumny Rod...

Faza stacjonarna, sem V

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Aparatura i inżynieria procesów produkcyjnych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1155

Faza stacjonarna ciało stałe; Absorbenty: - absorbenty węglowe ( węgle aktywne, sadze grafitowe, karbosile- absorbenty krzemionkowo- węglowe) umiarkowanie stosowane. - żele krzemionkowe - rzadko stosowane -

HPLC, sem V

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Aparatura i inżynieria procesów produkcyjnych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1393

HPLC to wysokosprawna (wysokociśnieniowa) chromatografia cieczowa, w której faza ruchoma jest tłoczona do kolumny pod zwiększonym ciśnieniem. Elementy: Zbiornik fazy ruchomej Filtr Pompa Manometr Dozownik (umożliwia wprowadzen...

Kolumna kapilarna, sem V

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Aparatura i inżynieria procesów produkcyjnych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1631

Kolumna kapilarna -przekrój otwarty, powłoka poliamidowa, stopiona krzemianka, faza stacjonarna. Zalety kolumny kapilarnej w porównaniu do pakowanych: - większa zdolność rozdzielcza - znacznie krótszy czas analizy - mniejsze zakłóc...