Dr inż. Anna Mężyk

note /search

Marksistowska wizja komunizmu

  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  • Ekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 3150

Marksistowska wizja komunizmu 1. Komunizm to konstrukcja ideologiczna, powstała na zasadzie opozycji do kapitalizmu, w której przeciwstawiono: . Własności prywatnej - własnośd społeczną . Zróżnicowanemu społeczeostwu klasowemu - harmonijne społeczeostwo bezklasowe . Rynkowej regulacji - regulację...