Dr inż. Anna Lis

note /search

Rozkład temperatur - sprawozdanie nr 2

  • Politechnika Częstochowska
  • Fizyka budowli
Pobrań: 791
Wyświetleń: 3346

Ciepło rozprzestrzenia się przez konwekcję (przepływ) w środowiskach płynnych i gazowych. Cząsteczki materiału poruszają się przenosząc ciepło. Lokalne ogrzanie lub ochłodzenie np. cieczy lub powietrza powoduje przemieszczanie cząsteczek tak, że temperatura wyrównuje się nie tylko na skutek prze...

Wymiana ciepła przez ścianę zewnętrzną - sprawozdanie

  • Politechnika Częstochowska
  • Fizyka budowli
Pobrań: 917
Wyświetleń: 6293

O ustalonym przenikaniu ciepła możemy mówić, gdy temperatura w poszczególnych punktach jest stała w określonym czasie. W takim przypadku temperatury w poszczególnych punktach określane są tylko położeniem t = f(x). Jeżeli temperatura w poszczególnych punktach zależy zarówno od położenia jak i ...

Fizyka budowli - pytania i odpowiedzi 2,3

  • Politechnika Częstochowska
  • Fizyka budowli
Pobrań: 910
Wyświetleń: 3738

5.warunki przejmowania ciepła przez przegrodę w różnych jej miejscach przy istniejącej różnicy temp powietrza po obu stronach przegrody, przez przegrodę przenika strumień cieplny w kierunku od temp wyższej do niższej, przy czym przyjmuje się dla temp wewn oznaczenie ti a dla zawn te; i tite . ...

Fizyka budowli - pytania i odpowiedzi 1

  • Politechnika Częstochowska
  • Fizyka budowli
Pobrań: 693
Wyświetleń: 2828

1.Temperatura i wilgotność względna powietrza na zewnątrz: Ze wzrostem temp przy stałej zawartości wilgoci w powietrzu, wilgotność względna zmniejsza się. natomiast przy ochładzaniu przy stałej zawartości wilgoci, wilgotność względna zwiększa się aż przy temp punktu rosy osiągnie wartość 100%...