Dr inż. Anna Kwasiborska - strona 9

Strefa czasowo wydzielona TEMPORARY SEGREGATED AREA

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Strefa czasowo wydzielona TEMPORARY SEGREGATED AREA -TSA przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach nad obszarami lądowymi, wodami wewnętrznymi i wodami terytorialnymi Po...

Strefa zakazana PROHIBITED AREA

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 294

Strefa zakazana PROHIBITED AREA przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach nad obszarami lądowymi, wodami wewnętrznymi i wodami terytorialnymi Polski, w której loty statkó...

System zarządzania ruchem lotniczym

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 273

System zarządzania ruchem lotniczym całość struktur, norm (przepisów i procedur), zasobów osobowych (personel ATM) i rzeczowych (środków zarządzania) oraz stosowanych metod, które są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa

Utrzymanie i doskonalenie stosunków zewnętrznych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 280

Utrzymanie i doskonalenie stosunków zewnętrznych sprzyjających rozwojowi polskiego lotnictwa cywilnego w szczególności poprzez: •Liberalizację warunków zawartych w umowach o komunikacji lotniczej z zachowaniem równowagi korzyści oraz priorytetów...

Utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usług poprzez

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 217

Utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usług poprzez: •Dostosowanie zasobów ludzkich do zakresu realizowanych zadao i wymogów; •Wysoki poziom przygotowania teoretycznego i praktycznego; •Zapewnienie konkurencyjnych warunków zatrudnienia; •Optymalizację działalności w zakresie procesów decyzyj...

Założenia FAB

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Założenia FAB Minimalizacja fragmentacji przestrzeni powietrznej spowodowanej granicami państwowymi. Likwidacja tzw. „wąskich gardeł” w strukturze dróg lotniczych. Zapewnienie możliwości konsolidowania świadczenia usług żeglugi powi...

Zarządzania Przepływem Ruchu Lotniczego ATFM

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 308

Zarządzania Przepływem Ruchu Lotniczego ATFM (Air Traffic Flow Management) Funkcją ATFM jest określanie natężenia przepływu ruchu lotniczego i jego regulowanie, w przypadku przekroczenia pojemności systemu kontroli. Celem systemu ATFM jest takie planowanie ruchu statków powietrznych w danym dniu a...

A-CDM Airport Collaborative Decision Making

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 217

A-CDM Airport Collaborative Decision Making Nowa platforma komunikacji dla lotnictwa, która pozwala na współdzielenie informacji w czasie rzeczywistym pomiędzy wszystkimi partnerami zaangażowanymi w zarządzanie lotami. Ogólne podejście, mające na celu wypracowanie pewnego rodzaju zasad współpracy p...

Baza danych planowania lotów - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 259

Baza danych planowania lotów • dane o samolotach, • dane o portach lotniczych (ap), • dane o połączeniach pomiędzy ap, • dane o zapotrzebowaniach na przeloty, • dane ekonomiczne. ...

Loty z widocznością (VFR) - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Loty z widocznością (VFR) Loty odbywające się przy widzialności, odległości poziomej i pionowej od chmur większej lub równej od minimów VFR. Loty według wskazań przyrządów (IFR) Loty odbywające się przy widzialności, odległości poziomej i pionowej od chmur mniejszej od minimów VFR. ...