Dr inż. Anna Kwasiborska - strona 6

Tower

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

Tower Pierwsza służba, z którą nawiązuje kontakt pilot samolotu odlatującego, jest służba kontroli lotniska, tzw. "Wieża" (TWR). Od niej pilot otrzymuje zezwolenie na wykonanie lotu, na uruchomienie silników, kołowanie do startu. Po st...

Tworzenie warunków wewnętrznych sprzyjających rozwojowi polskiego lotn...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 427

Tworzenie warunków wewnętrznych sprzyjających rozwojowi polskiego lotnictwa cywilnego: •Tworzenie warunków mających na celu zwiększenie mobilności społeczeństwa polskiego w zakresie wykorzystywania środków oraz infrastruktury lotnictwa cywilnego...

Zapewnienie najwyższego poziomu ochrony lotnictwa cywilnego przed akta...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 413

Zapewnienie najwyższego poziomu ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji poprzez: •Wdrażanie i nadzór nad przestrzeganiem Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego, Krajowego Programu Kontroli Jakości oraz Krajowego Pr...

CTA - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Przestrzeń powietrzna kontrolowana - CTA Przestrzeń powietrzna kontrolowana (CTA) przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach • służba kontroli ruchu lotniczego...

Lotniczy cykl eksploatacyjny - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Lotniczy cykl eksploatacyjny Cykl otwarty Cykl zamknięty - samolot wraca po zakończeniu cyklu do portu wylotu Cykl eksploatacji statku powietrznego: • fazy lotu (czasy lotu) • fazy obsługi (czasy obsługi statku powietrznego w porcie lotniczym ) Obsługowa przerwa stabilizująca cyklu ma miejsce ...

Obsługa pasażerów odlatujących - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Obsługa pasażerów odlatujących - systemy obsługi - metoda podstawowa - system rejsowy - system swobodny - system mieszany - metoda uproszczona - rejestracja biletu i zdanie bagażu przy samolocie, - metoda aerobusowa - pasażerowie nabywają bilety w autobusie dowożącym do portu, na dworcu, na płyc...

Organizacja obsługi pasażerów w terminalu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 294

Organizacja obsługi pasażerów w terminalu - identyfikacja, dopuszczenie do podróży i przydział miejsca, - skierowanie pasażera na odpowiedni rejs - wydanie karty pokładowej, - odebranie, oznaczenie i transport bagażu do samolotu, - obsługa innych potrzeb związanych z podróżą pasażera, - kontrol...

Planowanie cyklu eksploatacyjnego A/C- wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 294

Planowanie cyklu eksploatacyjnego a/c Rotacja statku powietrznego - przypisanie konkretnego egzemplarza statku do konkretnego numeru rejsu (przydział) Planowanie pracy linii lotniczej Planowanie lotów = Przydział statków powietrznych do każdego rejsu = Przydział załóg do każdego statku powietrzn...

Podstawowe zasady funkcjonowania terminala pasażerskiego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 77
Wyświetleń: 623

Podstawowe zasady funkcjonowania terminala pasażerskiego Blokowy układ terminala - układ kilku podsystemów służących realizacji kolejnych etapów obsługi Układ kolejności punktów obsługi, dróg oraz oznaczeń - podsystemy terminala łączone są w sposób jednoznacznie określający kierunek przemieszczan...

Służby ruchu lotniczego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 497

Służby ruchu lotniczego Służba kontroli ruchu lotniczego (ATC) - służba ustanowiona w celu: Zapobiegania kolizjom: między statkami powietrznymi w locie (między sobą oraz z ziemią),