Dr inż. Anna Kwasiborska - strona 5

Przestrzeń powietrzna niekontrolowana - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1148

Przestrzeń powietrzna niekontrolowana klasa G - wszystkim statkom powietrznym zapewnia się służby FIS i ALS ATZ i MATZ - przestrzeń powietrzna nad lotniskiem niekontrolow...

Służba kontroli obszaru ACC (Area Control Centre) - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 889

Służba kontroli obszaru ACC (Area Control Centre) kontroler radarowy (Radar Controller) - posiada „uprawnienia radarowe” ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu lotniczego w sektorze, planning kontroler - posiada „uprawnienia procedura...

Służba kontroli zbliżania APP - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 770

Służba kontroli zbliżania APP (Approach Control) kontroler zbliżania (Approach Controller) - odpowiada za separację, zapewnia pomoc nawigacyjną, przekazuje do AC wszystkie potrzebne informacje, kontroler DIR (Director) - powoływany w razie pot...

Co to jest strefa kontrolowana lotniska

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Co to jest strefa kontrolowana lotniska? Strefy kontrolowane lotnisk • Strefa kontrolowana lotniska obejmuje przestrzeń powietrzną kontrolowaną poza obszarem kontrolowanym, rozciągająca się od powierzchni ziemi lub wody do określone...

Co to jest zarządzanie przepływem ruchu lotniczego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

Co to jest zarządzanie przepływem ruchu lotniczego? Zarządzanie przepływem ruchu lotniczego Zarządzanie przepływem ruchu lotniczego polega na długofalowym planowaniu lotów samolotów komunikacyjnych. Celem jest upchnięcie większej ilości samolotów w przestrzeni kontrolowanej przy zachowaniu bezpiec...

Opisać taktyczne zarządzanie przepływem RL

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Opisać taktyczne zarządzanie przepływem RL. Operacje taktyczne, jeżeli działanie jest podjęte w dniu, którego dotyczy. Planowanie taktyczne ATFCM powinno obejmować: uruchomienie uzgodnionych przedsięwzięć taktycznych w celu zapewnienia zmniejszonego i równomiernego przepływu ruchu, gdy potrzeby m...

Przestrzeń powietrzna FIS

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Przestrzeń powietrzna FIS FIS -pełnią: - Organy kontroli ruchu lotniczego - pełnią służbę informacji wobec kontrolowanego ruchu lotniczego; - AFISO- cywilny info...

Statek powietrzny

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

Statek powietrzny - urządzenie przeznaczone do przewożenia osób lub rzeczy w przestrzeni powietrznej, zdolne do unoszenia się w atmosferze na skutek oddziaływania powietrza...

Statki powietrzne w stanie zagrożenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Statki powietrzne w stanie zagrożenia Obowiązek udzielenia pomocy oraz nadanie pierwszeństwa przed innymi statkami powietrznymi, uwzględniając występujące okoliczności. Dla zawiadomienia o stanie zagrożenia SP może użyć transpondera SSR ...

Strefa czasowo zarezerwowana TEMPORARY RESERVED AREA

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Sterowanie i zarządzanie ruchem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Strefa czasowo zarezerwowana TEMPORARY RESERVED AREA - TRA przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach nad obszarami lądowymi, wodami wewnętrznymi i wodami terytorialnymi P...