Dr inż. Anna Dąbrowska-Tkaczyk

note /search

Rozciąganie statycznie wyznaczalne i niewyznaczalne

  • Politechnika Warszawska
  • Podstawy Wytrzymałości Materiałów
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1470

PODSTAWY WYTRZYMAŁO Ś CI  MATERIAŁÓW   (POWYM 3) Automatyka i Robotyka, sem. 3. ROZCI Ą GANIE STATYCZNIE  WYZNACZALNE I  NIEWYZNACZALNE Dr in Ŝ .. Anna D ą browska-Tkaczyk (4, 11, 18, 25) X; (8, 13, 22, 29) XI; (6, 13, 20), XII; (3, 10, 17, 24)...

Skręcanie statycznie wyznaczalne i niewyznaczalne

  • Politechnika Warszawska
  • Podstawy Wytrzymałości Materiałów
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2226

PODSTAWY WYTRZYMAŁO Ś CI  MATERIAŁÓW   (POWYM 4) Automatyka i Robotyka, sem. 3. SKR Ę CANIE STATYCZNIE  WYZNACZALNE I  NIEWYZNACZALNE Dr in Ŝ .. Anna D ą browska-Tkaczyk (4, 11, 18, 25) X; (8, 13, 22, 29) XI; (6, 13, 20), XII; (3, 10, 17, 24) I...

Wykresy momentów gnących

  • Politechnika Warszawska
  • Podstawy Wytrzymałości Materiałów
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3094

PODSTAWY WYTRZYMAŁO Ś CI  MATERIAŁÓW  (POWYM) Automatyka i Robotyka, sem. 3. Wykresy momentów gn ą cych:  belki i proste ramy płaskie Praca domowa Dr in Ŝ .. Anna D ą browska-Tkaczyk 1. 

Hipotezy wytężeniowe

  • Politechnika Warszawska
  • Podstawy Wytrzymałości Materiałów
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3052

Hipotezy wytęŜeniowe.  Wytrzymałość złoŜona (zginanie i  skręcanie). Zginanie ukośne.  Mimośrodowe rozciąganie  (ściskanie) Powym 7 Hipoteza energii wła ś ciwej  odkształcenia postaciowego (Hubera,  Misesa, Hencky`ego) Typowe przypadki płaskich  stanów napr ęŜ enia Stan czystego  ś cinania Hipote...

Podstawy wytrzymałości materiałów

  • Politechnika Warszawska
  • Podstawy Wytrzymałości Materiałów
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2331

PODSTAWY WYTRZYMAŁO Ś CI  MATERIAŁÓW   (POWYM) Automatyka i Robotyka Sem. 3 Dr inŜ. Anna DĄBROWSKA-TKACZYK  PODSTAWY WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW   2 (4, 11, 18, 25) X; (8, 13, 22, 29) XI; (6, 13, 20), XII; (3, 10, 17, 24) I 13 XI (wtorek) zamiast 15 XI (