Dr inż. Anna Barbara Zwoździak

note /search

Równowaga atmosfery - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2030

Równowaga atmosfery Powietrze cieplejsze jest mniej gęste od powietrza chłodniejszego, mniej gęste znaczy lżejsze - z tego faktu wynika że powietrze cieplejsze w otoczeniu powietrza chłodniejszego unosi się gdyż jest od niego lżejsze. Z drugiej strony, powietrze chłodniejsze jest bardziej gęste od...

Klimatologia i meteorologia - opracowanie zagadnień

 • Politechnika Wrocławska
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1260

Pogoda - chwilowy stan atmosfery, opisany za pomocą parametrów meteorologicznych, temp, prędkość i kierunek wiatru, zachmurzenie, nasłonecznienie i wilgotność Meteorologia - nauka badająca procesy fizyczne zachodzące w atmosferze. Klimatolog...

Klimatologia i meteorologia - 109 opracowanych pytań

 • Politechnika Wrocławska
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 756

1.dlaczego jak opuścimy atmosferę niebo jest czarne? z kosmosu widać ze ziemia obtoczona niebieską powłoką gazowa.-jest to wynik rozproszenia światła słonecznego na molekułach gazowych. 2. dlaczego gazy nie uciekają z atmosfery? Są trzymane przez siły grawitacji, tam gdzie siły graw. przestają dzia...

Meteorologia i klimatologia-opracowanie zagadnień

 • Politechnika Wrocławska
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1134

PASATY- wiatry te powstają pomiędzy dorównikowymi strefami peryferycznymi wy ów subtropikalnych, a równikową strefą obni onego ciśnienia, wytwarzają się układy stałych wiatrów (pasatów). Passaty mają względnie stały kierunek (NE i SE) i prędkość (6-20w). Przemieszczają się nad powierzchnią oceanó...

Meteorologia i klimatologia-pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2044

1.)Równanie bilansu promieniowania powierzchni Ziemi: Bilans promieniowania powierzchni Ziemi czyli różnicę pomiędzy przychodem a rozchodem ciepła drogą promieniowania, obliczamy ze wzoru: R = QS ·(1-A) - Eef R - saldo promieniowania Eef - promieniowanie efektywne QS ·(1-A) - promieniowanie pochłoni...

Klucz do rozpoznawania typów chmur-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 735

Klucz do rozpoznawania typów chmur L. p. Nazwa Postawa/ rozciągłość pionowa [km] Charakterystyka Występowanie opadu łacińska polska skrót 1. Cirrus Pierzaste Ci 7/7-16 Pojedyncze, delikatne, włókniste, zapowiadają zmianę pogody Brak 2. Cirrocumulus Kłębiasto-pierzaste Cc 7/7-16 P...

Wykład - mikrowaga kwarcowa

 • Politechnika Wrocławska
 • Instrumenty ochrony środowiska
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2457

MIKROWAGA KWARCOWA Mikrowagi kwarcowe(QCM) służą do pomiaru masy cząsteczkowej sztywno związanych z elektrodą pokrywającą powierzchnię płytki kwarcowej. Mikrowagi pozwalają na pomiar masy z rozdzielczością nanogramów, co umożliwia badanie zjawisk zachodzących w obszarze monowarstwy osadzonej na kwa...

Wplyw warunków analizy na jakość rozdzielania związków w chromatografi...

 • Politechnika Wrocławska
 • Instrumenty ochrony środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1008

Sprawozdanie nr 1. Ćwiczenie 6/7 Wpływ warunków analizy na jakość rozdzielania związków w chromatografii gazowej. I. Cel ćwiczenia: Celam ćwiczenia było zapoznanie się z podstawowymi wielkościami charakteryzującymi analizę metody chromatografii gazowej, oraz poznanie wpływu warunków (temperatura i...