Dr inż. Andrzej Strupczewski

Ubezpieczenia finansowe Uek

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr inż. Andrzej Strupczewski
  • Ubezpieczenia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3353

...W ramach ubezpieczeń finansowych pokrywane jest ryzyko niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązania umownego przez dłużnika względem wierzyciela. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej nie wyróżnia w swojej klasyfikacji osobnej grupy ubezpieczeń finansowych. Ubezpieczenia finansowe ...