Dr inż. Andrzej Staniszewski

note /search

Stany niesutalone w obwodach, WYKŁAD

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elektrotechnika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2037

Tematem wykładu są stany nieustalone w obwodach. Notatka składa się z 4 plików w formacie jpg, zawiera zarówno tekst jak i obrazki/wykresy. W treści notatki pojawiają się następujące zagadnienia: stany nieustalone w obwodach prądu stałego, włączanie lub wyłączanie źródła energii, zastępowanie eleme...

Rozruch, wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elektrotechnika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2639

Wykłady z elektrotechniki - 5 plików w formacie jpg. Tematem wykładem jest rozruch. W notatkach tekst i rysunki. W treści wykładów następujące zagadnienia: prąd zwarciowy, magnetyzm szcz...

Prądnica bocznikowa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elektrotechnika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2499

Wykłady z elektroniki - 3 pliki w formacie jpg (czyli 3 strony A4 tekstu i grafik). Tematem wykładu jest prądnica bocznikowa. W treści notatki można trafić na takie zagadnienia jak: prądnica bocznikowa prądu stałego, zjawisko samowzbudzenia, schem...

Regulacja silników, wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elektrotechnika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1974

Zawiera tekst plus wykresy, rysunki. Tematem wykładu jest regulacja silników. W notatce można spotkać się z takimi pojęciami jak na przykład: sposoby rozruchu i regulacji prędkości silników klatkowych, rozruch bezpośredni, rozruch przy obniżonym napięciu, za pomocą przełącznika gniazdo-trójkąt, aut...

Prostowniki niesterowane, wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elektrotechnika
Pobrań: 112
Wyświetleń: 4326

Tematem wykładu są prostowniki niesterowane. Notatka w formacie jpg - 3 pliki (3 strony A4).Oprócz tekstu w notatce można znaleźć sporo wykresów. W treści wykładu między innymi: zasada prostowania prądu przemiennego,

Moc w obwodach, WYKŁAD

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elektrotechnika
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2177

Tematem wykładu jest moc w obwodach prądu sinusoidalnie zmiennego. W treści notatki następujące zagadnienia: moc jako iloczyn napięcia i prądu stałego, niezmienność w czasie, prąd zmienny, moc jako funkcji czasu,

Rezonans, wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elektrotechnika
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2450

Tematem wykładu jest zjawisko rezonansu w obwodach elektrycznych prądu sinusoidalnie zmiennego. W treści notatki następujące pojęcia (tekst i obrazki): rezonans, częstotliwość n...

Maszyny prądu stałego, WYKŁAD

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elektrotechnika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1834

Wykład z elektrotechniki na temat maszyn prądu stałego. W treści notatki (1 strona w formacie jpg) tekst i obrazki, między innymi: przekrój maszyny prądu stałego, wirnik, jarzmo, rdzeń bieguna głównego, nadbiegunnik,

Silniki asynchroniczne, wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elektrotechnika
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1575

Tematem wykładu są silniki asynchroniczne. Notatka w formacie jpg - 2 strony A4. W treści notatki można znaleźć następujące zagadnienia: budowa i zasada działania silników asynchronicznych, silniki pierścieniowe, uzwojenia, silnik klatkowy, szczotki grafitowe, moment rozruchowy, prędkość synchronic...

Hamowanie silników asynchornicznych, wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elektrotechnika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2338

Tematem wykładu jest hamowanie silników asynchronicznych (tekst plus rysunki - w sumie dwa pliki jpg). W wykładach pojawiają się następujące zagadnienia: hamowanie dynamiczne, oporowe, hamowanie silników asynchronicznych pierścieniowych, odzyskowe, prąd, sieć trójfazowa, moment hamujący, hamowanie ...