Dr inż. Andrzej Kwinta - strona 2

Metody pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektów- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Andrzej Kwinta
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 497
Wyświetleń: 4494

Metody pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektów Przez pojęcie wyznaczania przemieszczeń rozumiemy całokształt prac projektowych, pomiarowych i obliczeniowych, związanych z określeniem wektora zmian położenia obserwowanych punktów reprezentujących dany obiekt. Wyznaczenie przemieszczeń bada...

Metody pomiaru przemieszczeń i deformacji

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Andrzej Kwinta
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 742
Wyświetleń: 4305

Metody pomiaru przemieszczeń i deformacji Metoda stałej prostej; Z teoretycznego punktu widzenia metoda ta nie różni się od metody rzędnych i odciętych, stosowanej przy opracowaniu mapy sytuacyjnej. W obu bowiem wyznaczane są rzędne w stosunku do linii osnowy pomiarowej. Metody różnią się znacz...

Metody pomiaru wychylenia komina przemysłowego- sprawozdanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Andrzej Kwinta
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2338

Metody pomiaru wychylenia komina przemysłowego Metoda stycznych otaczających Zagadnienie: wyznaczyć położenie środka geometrycznego budowli (osi) na poszczególnych horyzontach względem horyzontu najniższego obserwowanego czyli wyznaczyć (wx,wy) Metoda stycznych otaczających i i kL  kP k ...

Obliczanie deformacji elementu estakady suwnicowej - sprawozdanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Andrzej Kwinta
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 1596
Wyświetleń: 2919

Ćwiczenie nr 1. Temat: Obliczanie deformacji elementu estakady suwnicowej Szkic: Dane: Długości pomierzone (praktyczne): d1 = d2 = d3 = d4 = d5 = d6 = 11,002 9,001 11,006 9,004 14,217 14,219 m m m m m m Współrzędne punktów: 1 2 3 4 F X 1,000 1,000 10,000 10,000 5,5...

Odkształcenia zgodnie z teorią sprężystości- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Andrzej Kwinta
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2177

Odkształcenia zgodnie z teorią sprężystości Klasyczna teoria sprężystości (teoria liniowa jednorodnego ciała izotropowego)  przemieszczenia są małe w porównaniu z wymiarami obiektu,  odkształcenia liniowe i postaciowe są bardzo małe w porównaniu do jedności,  kąty obrotu są małe w porówna...

Podstawy projektowania sieci kontrolnej

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Andrzej Kwinta
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 105
Wyświetleń: 721

Podstawy projektowania sieci kontrolnej Elementy uwzględniane na etapie projektowania sieci: l/ położenie punktów odniesienia, które nie powinny zmieniać położenia z upływem czasu, 2/ rozmieszczenie punktów kontrolowanych tak, aby ich przemieszczenia mogły służyć do wnioskowania o zachowaniu si...

Pomiar dźwigara- opracowania

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Andrzej Kwinta
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2009

Pomiar dźwigara Pomiar dźwigara polega na wyznaczeniu strzałki ugięcia (płaszczyzna pionowa) oraz strzałki wygięcia ( płaszczyzna pozioma). Jedną z metod stosowanych przy pomiarze dźwigara jest metoda przestrzennego wcięcia w przód lub metoda fotogrametrii jednoobrazowej. Metoda przestrzennego...

Prawo przenoszenia błędów średnich- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Andrzej Kwinta
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 651
Wyświetleń: 3465

Prawo przenoszenia błędów średnich (np. Wyznaczenie błędu strzałki ugięcia) Prawo przenoszenia błędów Charakterystyką dokładności instrumentów pomiarowych jest błąd średni pomiaru. Wykonywane pomiary bezpośrednie w terenie pośredniczą zwykle w wyznaczaniu pewnych wielkości nie poddających się w...

Przemieszczenia i odkształcenia- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Andrzej Kwinta
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2828

Przemieszczenia i odkształcenia Przemieszczenie – zmiana położenia względem przyjętego układu odniesienia w określonym interwale czasu (względne, bezwzględne) – to wektor (poziome, pionowe). Przemieszczenie: translacja, rotacja Przemieszczenia: - jeżeli zmiany położenia każdego z objętych pomi...

Typy sieci kontrolnych- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Andrzej Kwinta
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1631

Typy sieci kontrolnych Sieć kontrolna - konstrukcja pomiarowa utworzona dla potrzeb wyznaczania przemieszczeń i odkształceń . Zależy od: - przyczyn deformacji - kształtu obiektu - wymagań dokładnościowych - posiadanego sprzętu 1. Sieć dowolnego kształtu „A” - punkty położone w większości po...