Dr inż. Andrzej Kwinta

note /search

Elementy geometryczne osi trasy komunikacyjnej i metody ich tyczenia s...

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezja inżynieryjna
Pobrań: 994
Wyświetleń: 5425

Elementy geometryczne osi trasy komunikacyjnej i metody ich tyczenia sytuacyjnego 1. Tyczenie punktów: początkowego (P) i końcowego (K). Z OWP: t α α  tg  t  R  tg R 2 2 Długości te odmierzamy od punktu wierzchołkowego w kierunku poprzedniego wierzchołka otrzymując punkt początkowy...

Prace geodezyjne związane z realizacją tras komunikacyjnych- opracowan...

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezja inżynieryjna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1421

Prace geodezyjne związane z realizacją tras komunikacyjnych Zadaniem geodety przy realizacji tras komunikacyjnych jest :  obliczenie współrzędnych punktów załamania trasy  pomiar kątów zwrotu odcinków trasy w punktach załamani  obliczenie współrzędnych punktów głównych krzywej przejściowe...

Badanie przemieszczeń pionowych obiektu- sprawozdanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 749
Wyświetleń: 2478

Badanie przemieszczeń pionowych obiektu Dane do zadania: Temat:101 Obliczenie wysokości reperu roboczego 1 Pomiar wyjściowy: Pomiar aktualny: 5,3701 h2= 5,3411 h3= 4,8031 h3= 4,7751 h6= 1,7661 h6= 1,7321 h2= Niwelacja reperów roboczych na obiekcie: Pomiar wyjściowy: ...

Badanie przemieszczenia narożnika obiektu budowlanego- sprawozdanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1666

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Kierunek Geodezja i Kartografia Rok akademicki 2011/2012 Ćwiczenie 1 Temat: Badanie przemieszczenia narożnika obiektu budowlanego Wykonali: Rok akademicki 2011/2012 Grupa1 SPRAWOZDANIE TECHNICZNE 1. Dane formalno-pr...

Badanie przemieszczenia pionowego obiektu - sprawozdanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 532
Wyświetleń: 4291

Sekcja I Grupa 4 Ćwiczenie nr 5 Temat: Badanie przemieszczenia pionowego obiektu. 1. Dane do ćwiczenia (temat nr 19): Obliczenie wysokości reperu roboczego 1 Pomiar wyjściowy: Pomiar aktualny: Δh2= Δh3= Δh6= Δh2= Δh3= Δh6= 5,3464 4,7795 1,7423 5,3214 4,7551 1,7126 Niwelacja repe...

Badanie stałości punktów sieci niwelacyjnej- sprawozdanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1484

Numer tematu 51 Ćwiczenie nr 9 Badanie stałości punktów sieci niwelacyjnej. Dane : Wyniki wyrównania sieci z pomiaru wyjściowego i aktualnego. Pomiar wyjściowy ( 0 ) - { zi(0) - cov ( zi(0) ) ; V( zi(0) ) } Pomiar wyjściowy ( 1 ) - { zi(1) - cov ( zi(1) ) ; V( zi(1) ) } Identyfikacja punktów...

Badanie stałości punktów- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 3472

Badanie stałości punktów Minimalna ilość punktów odniesienia Rozmieszczenie przestrzenne punktów odniesienia - regularnie na zewnątrz badanego obiektu - w przypadku grup punktów – nie prostoliniowo - poza zasięgiem oddziaływania obiektu Metody identyfikacji punktów odniesienia A. Analiza wyb...

Czynniki wpływające na dokładność pomiarów przy wyznaczaniu odchyleń ...

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2107

Czynniki wpływające na dokładność pomiarów przy wyznaczaniu odchyleń od linii pionu. Badania przemieszczeń i odchyleń od teoretycznego kształtu odgrywają poważną rolę w budownictwie wieżowym. Wiele budowli poddawanych jest okresowym pomiarom deformacji nie tylko w okresie eksploatacji, lecz już...

Klinometr, szczelinomierz, tensometr- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3052

 Klinometr – przyrząd do pomiaru nachyleń Klinometr strunowy W klinometrach z drgającą struną wykorzystana jest fizyczna zasada zależności kwadratu częstotliwości drgań poprzecznych od wydłużenia liniowego napiętej struny. Klinometr strunowy, w zależności od przeznaczenia, służy do pomiaru o...

Metody pomiarów i określania objętości mas ziemnych- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 1197
Wyświetleń: 8414

Metody pomiarów i określania objętości mas ziemnych Podstawową zasadą obowiązującą przy obliczaniu objętości brył nieregularnych jest ich podział na elementarne bryły geometryczne. Podziału takiego dokonuje się dzieląc bryłę płaszczyznami pionowymi lub poziomymi, dzielenie to prowadzi się w celu...