Dr inż. Andrzej Anders

[ĆWICZENIA KOŁO] Przykładowe testy z programu Access

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • dr inż. Andrzej Anders
  • Bazy danych
Pobrań: 294
Wyświetleń: 6118

Podane są pytania i poprawna odpowiedź (bez pozostałych wariantów odpowiedzi). Niektóre odpowiedzi mogą nie być poprawne. Notatka porusza zagadnienia takie jak min.: formatowanie formantów w MS Access, formant, pole listy w MS Access, kreator form...