Dr inż. Alicja Byrska-Rąpała

note /search

Ilość osób w wieku przedprodukcyjnym przypadająca na 1000 mieszkańców...

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 672
Wyświetleń: 1561

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Zarządzania Model Ekonometryczny Temat: Ilość osób w wieku przedprodukcyjnym (dzieci) przypadających na 1000 mieszkańców Anna Kita Anna Waśniowska rok II, gr. 3, lab. 5 Spis treści Wprowadze nie Prowadząc badania na...

Statystyka - wzory na egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 1071
Wyświetleń: 4991

Średnia arytmetyczna - szereg prosty - szereg rozdzielczy przedziałowy ( z próby) Rozstęp Wariancja - szereg prosty - szereg rozdzielczy Odchylenie standardowe Odchylenie ćwiartkowe (...

Statystyka - wykłady

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2310

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: histogram, średnia z próby, średnia z szeregu rozdzielczego, wariancja z próby, wariancja z szeregu rozdzielczego, moment centralny rzędu, skośność, wskaźnik koncentracji wokół śred...

Statystyka - wzory na egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2485

                                                                                                                        (…) … Średnia arytmetyczna - szereg prosty Współczynnik spłaszczenia M4 S4 k - szereg rozdzielczy przedziałowy ( z...

Statystyka - wzory na egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 3878
Wyświetleń: 6895

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: średnia arytmetyczna, średnia geometryczna, średnia ważona, mediana, wariancja, odchylenie standardowe, dominanta, moment centralny rzędu, współczynnik skośności, współczynnik koncentracji, eksces, kwartyl pierwszy, współczynnik koncentracji G...

Ekonometria- labratoira

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2058

Projekt dotyczący wpływu czynników na stan bezrobocia w Polsce w roku 2009 Akademia Górniczo-Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Zarządzania Kierunek: zarządzanie Wykonanie: Aldona Jakieła Gr.lab. 4 Sformułowanie problemu Celem badania jest znalezienie zależności między stopą bezr...

Statystyka - zadania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2282

Zebrano oceny z zaliczenia ze statystyki opisowej na Wydziale Zarządzania i otrzymano następujący rozkład Wyznaczyć i zinterpretować następujące miary statystyczne: a) średnią i odchylenie standardowe z próby, b) dominantę, c) medianę i kwarty...