Dr inż. Aleksander Buczacki - strona 9

Problemy

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Problemy • Wyczerpanie się pomysłów grupy • Samoczynne zakończenie pracy • Wahania natężenia twórczego • Pewne pomysły powodują ukierunkowanie toku myślenia i twórczego poszukiwania w obszary, które nie są tematem sesji • Jeśli grupa nie jest odpowiednio sterowana potrzebne pomysły mogą nie po...

Proces planowania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Proces planowania: - określenie celów planowania - dokonanie analizy sytuacji - opracowanie sekwencji działań zmierzających do osiągnięcia założonych celów - opracowanie harmonogramu realizacji celów - podjęcie decyzji dotyczącej realizacji celów - realizacja planu - ocena wyników ...

Proces sterowania produkcją powinien zawierać

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Proces sterowania produkcją powinien zawierać: - planowanie - kontrolowanie - korygowanie Sterowanie przepływem produkcji obejmuje takie zagadnienia jak: - Przedmioty, z którymi się wiąże pojęcie struktury: konstrukcyjnej, technologicznej, planistyczno-ewidencyjnej - Komórki przepływu - Ilość...

Program produkcyjny ustala się następującymi metodami

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 28
Wyświetleń: 294

Program produkcyjny ustala się następującymi metodami: - metodą algebry macierzowej - metodą graficzno-analityczną -inne Stanowisko robocze łączy w sobie trzy podstawowe elementy procesu pracy: - środki pracy - przedmioty pracy - siła robocza ...

Program produkcyjny

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Program produkcyjny - rodzaj (asortyment) oraz ilość produkowanych wyrobów, zespołów, detali lub usług w określonym przedziale czasu (najczęściej roku). -Asortymentowy program produkcji -Ilościowy program produkcji Miary programu produkcyjnego: -

Różnice między japońskim a zachodnim podejściem do kontroli

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 175

Różnice między japońskim a zachodnim podejściem do kontroli: Zachód: - relacje antagonistyczne (ciężkie porozumiewanie) - tylko posiadają wiedzę inżynierską; - tylko niektórzy zaangażowani - nie ma organizacji wspomagających TQM Japonia: - relacje są bliższe, bo są na podobnym poziomie - inż...

TQC i TQM zajmuje się

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

TQC/TQM zajmuje się: • Zapewnienie jakości • Redukcja kosztów • Zapewnienie planowanej wielkości produkcji • Zapewnienie dostaw na czas • Bezpieczeństwo • Rozwój nowych produktów • Wzrost wydajności • Zarządzanie dostawcami ...

Wady JiT

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 105
Wyświetleń: 434

Wady JiT: - Wysoki koszt wprowadzenia; - Długi czas wprowadzania w przedsiębiorstwie; - Poleganie na perfekcji dostawców oraz brak gotowości dostawców do współpracy w ramach JiT; - Niska odporność na zmienne zapotrzebowanie klientów; - Ograniczona elastyczność zmian produktów; - Zwiększenie st...

Wady systemu MRP

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

Wady systemu MRP: Potrzeba posiadania szczeg. info przed wdrożeniem MRP obejmuje: - zestawienia materiałów; - info o aktualnych zapasach; - zaległe zamówienia; - czas realizacji zamówienia.  Tworzenie olbrzymich ilości danych. ...

Wykresy Ishikawy

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

Wykresy Ishikawy- wykresy przyczyn i skutków- wykresy rybich ości. Narzędzie pozwalające na uszeregowanie przyczyn i pokazanie ich wzajemnej więzi. Można je stosować do badania problemów w różnych przekrojach oraz o różnych stopniach szczegółowości. Tradycyjnie są wykorzystywane do rozwiązywania pro...