Dr inż. Aleksander Buczacki - strona 8

Zasada Lorenza- Pareto

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 42
Wyświetleń: 511

Zasada Lorenza- Pareto: 20% przyczyn wpływa na 80% wyników. Czasami można się spotkać z zależnością 95- 50. Wykres Pareto- udziały poszczególnych grup przyczyn. Wykres Lorenza- wartości skumulowane. KAIZEN koncentruje się na ciągłym ulepszaniu. Ma ...

Zasady sterowania produkcją

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469

Zasady sterowania produkcją: Przepływ ciągły: możemy sterować ilością, T=const: - zasada sterowania zapasu i ilością odpływającą - zasada sterowania zapasem - zasada sterowania ilością odpływającą Przepływ dyskretny, sterujemy teminami, Q=const: - sterujemy terminem odpływu i terminem popytu ...

Cele systemów MRP

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 301

Cele systemów MRP: - Określenie termin dostaw materiałów, sur., podzesp, itp. - Kontrola realizacji poszcz. etapów produkcji; - Redukcja zapasów; - Kalkulacja i ewidencja kosztów produkcji; - Racjonalizacja wykorzystywania posiadanych zasobów w tym infrastruktury (magazyny) - Bardziej skuteczn...

Dane wejściowe systemu MRP

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455

Dane wejściowe systemu MRP: - Plan produkcji - Wykaz materiałów - Czas realizacji zamówienia i inne info o dostawach - Obecny poziom zapasów i inne info o zapasach Dane wyjściowe systemu MRP: - Kalendarz zamówień - Zmiany zamówień - Wykaz odchyleń - Transakcje materiałowe ...

Sterowanie procesami produkcyjnymi- ERP

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 14
Wyświetleń: 336

ERP: - MRP II; - Marketing; - Produkcja wielozakładowa; - Planowanie potrzeb dystrybucji; - Ewidencja i księgowość zarządcza; - B+R; - Gospodarka magazynowa; - Zarządzanie jakością; - Zaopatrzenie z wielu źródeł; - Sterowanie produkcją; - Zasoby ludzkie; - Zarządzanie procesami ciągłymi....

Kluczowe sformułowania TQC

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

Kluczowe sformułowania TQC • Rozmawiać z danymi • Przede wszystkim jakość, nie zysk • Zarządzanie wcześniejszymi procesami (zarządzanie w górę strumienia) • Następny proces jest klientem • TQC zaczyna się od szkolenia i kończy szkoleniem • Zarządzanie międzywydziałowe (poziome) ułatwia działan...

Metody kontroli

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Metody kontroli / sterowania- zatrzymanie maszyny / procesu w przypadku wystąpienia wady. Wadliwy element należy następnie poprawić (lub usunąć) i ponownie uruchomić maszynę. Zalety/Wady: - efektywność eliminacji wad - problem związany z zatrzymywaniem procesu produkcji i ponowne uruchamianie mas...

Metody ostrzegania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 287

Metody ostrzegania- ostrzeganie operatora, że wystąpiła wada za pomocą alarmu dźwiękowego, świetlnego itp. Zalety/Wady: - jeżeli operator nie zareaguje na sygnał, wady ciągle będą powstawać. - metodę należy stosować wtedy, gdy nie możemy użyć pozostałych rozwiązań wstrzymywania produkcji. ...

Podział komórek produkcyjnych

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Podział komórek produkcyjnych: - powierzchnia produkcyjna - PP - powierzchnia pomocnicza - Pm - powierzchnia usługowa Pn - pow robocza Pr=Pp+Pm - pow przemysłowa P=Pr+Pu - pow zabudowy Pz - pow ogólna Po ...

Podział na dwie techniki poszukiwania pomysłów

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Aleksander Buczacki
 • Sterowanie procesami produkcyjnymi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 294

Podział na dwie techniki poszukiwania pomysłów: • Tradycyjne- oparte na aktywności ludzkiego umysłu i wspierania go w procesie tworzeni i odkrywania • Nowoczesne- Z użyciem „maszyn liczących”, związane głownie z wykorzystaniem komputerów ...